Digitaalinen AMK-valintakoe käyttöön lokakuussa

0

Keväästä 2020 alkaen pääosa ammattikorkeakouluihin valituista opiskelijoista valitaan todistusten perusteella. Hakijat, jotka eivät saa mieluista opiskelupaikkaa todistusvalinnassa, osallistuvat amk-valintakokeeseen. Lisätietoa opiskelijavalintauudistuksesta: www.ammattikorkeakouluun.fi

Mikä on amk-valintakoe?

Amk-valintakoe on kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, jonka hakija tekee omalla tietokoneellaan valvotussa koetilaisuudessa korkeakoulun tiloissa. Kokeessa on kaikille yhteisiä osioita ja alakohtaisia osioita. Koetta käytetään suomenkielisessä amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa, ainoastaan kulttuurialan kokeet jäävät amk-valintakokeen ulkopuolelle. Hakija valitsee Opintopolussa yhteishaun hakulomaketta täyttäessään valintakoepaikan ja -ajan.

Mitä hyötyä amk-valintakokeesta on?

Aikaisemmin valintakokeet ovat olleet koulutusalakohtaisia ja hakija on joutunut osallistumaan moneen eri valintakokeeseen saadakseen koetuloksen kaikkiin hakutoiveisiinsa. Jatkossa hakija osallistuu vain yhteen ammattikorkeakoulun valintakokeeseen ja suorittaa kaikkien amk-hakukohteidensa koeosiot samalla kertaa alasta riippumatta.

Amk-valintakokeen käyttö vähentää valintakokeiden järjestämiseen ja valvomiseen tarvittavia resursseja, koska jatkossa koetilaisuuksia on vähemmän. Kokeiden kopiointityö jää kokonaan pois digitaaliseen kokeeseen siirryttäessä. Koejärjestelmä tarkastaa vastaukset ja siirtää yhteispistemäärän automaattisesti Opintopolkuun.

AMK-valintakoe HAMKissa

Aikaisemmin valintakokeita on järjestetty HAMKissa jokaisella kampuksella. Amk-valintakoe vähentää koepaikkakuntia: koe järjestetään jatkossa aina Hämeenlinnassa ja Riihimäellä, keväisin myös Valkeakoskella.

Syksyn yhteishaun amk-valintakoe järjestetään 29.10.-1.11.2019 Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Jokaisena koepäivänä on yksi valintakoetilaisuus molemmilla paikkakunnilla. Valintakoetta käyttää neljä yhteishaussa olevaa koulutusta ja HAMKiin on tulossa 720 valintakokeen suorittajaa paikalle.

Keväällä 2020 valintakoepäiviä on viisi ja jokaisena koepäivänä on kaksi valintakoetilaisuutta kaikilla koepaikkakunnilla. Kevään haussa amk-valintakoetta käyttävät kaikki muut amk-tutkintoon johtavat suomenkieliset koulutukset, paitsi älykkään ja kestävän muotoilun koulutus. Keväällä HAMKissa kokeeseen osallistuvien määräksi on arvioitu 5700 hakijaa.

Valintakoeuudistus muuttaa käytäntöjä

Valintakoeuudistus on iso muutos koko henkilöstölle ja kokeen järjestäminen vaatii tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Digitaalisuus helpottaa ja yksinkertaistaa valintakoeprosessia, mutta tuo samalla uusia haasteita koejärjestelyihin. Henkilökunnan perehtyminen uudistuksiin on erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa kokeessa annettavien ohjeiden yhdenmukaisuus. Valvontaan ja muihin tehtäviin osallistuville järjestetään lokakuussa koulutuksia, joissa käydään läpi koekäytännöt, koeohjelmisto ja erikoistilanteissa toimiminen. Koulutuksia jatketaan myös keväällä 2020.

Kokeessa on paikalla myös IT-palvelujen henkilökuntaa avustamassa hakijoiden mahdollisissa tietoteknisissä ongelmissa, kuten langattomaan verkkoon kirjautumisessa.

Yhdessä tekemällä ja laadukkaalla toiminnalla annamme hakijoille ammattitaitoisen kuvan HAMKin toiminnasta.

Satu Lohtander, suunnittelija, koulutuksen tukipalvelut

Leena Luoma, opiskelijapalvelupäällikkö, koulutuksen tukipalvelut

Leave A Reply