Uusi maailma aukesi yamk-opintojen kautta

0

Liiketoiminnan kehittämisen yamk-koulutuksesta valmistunut Anne-Mari Heritty huomasi, että opintojen myötä hän pystyi tekemään aivan uudenlaisia havaintoja työelämässä. Näkökulmia avarsi myös hänen opintoryhmänsä, joka koostui erilaisten alojen osaajista. Tiimille kehittyi selkeä tapa tehdä asioita, mikä teki opiskelusta helppoa ja tiimiltä sai myös tärkeää vertaistukea opintojen keskellä.

Olen Anne-Mari Heritty ja asun Hämeenlinnassa. Toimin rekrytointi- ja työsuhdekoordinaattorina Lidl Suomi Ky:ssä. Vedän omaa alueellista HR-tiimiä Janakkalan jakelukeskuksessa, joka hallinnoi erilaisia työsuhteeseen liittyviä asioita jakelukeskuksen toimialueella. Alue käsittää noin 1900 työntekijää tällä hetkellä.

Anne-Mari Heritty

Valmistuin tradenomiksi Seinäjoen amk:sta vuonna 2005. Sen jälkeen olen ehtinyt tehdä kaikenlaista. Olen ollut pankki- ja finanssialalla ja sitten mutkien kautta tulin Lidlille töihin vuonna 2014. Siellä olen ehtinyt luoda moninaista urapolkua ja nähnyt samalla vähittäiskaupan kenttää monesta eri näkökulmasta. HAMKin liiketoiminnan kehittämisen ylemmästä amk-koulutuksesta valmistuin keväällä 2022.

Myymäläkentältä henkilöstöhallintoon

Nykyisellä työnantajallani olen työskennellyt lähes 8 vuotta ja alun perin tulin taloon myymäläkentän puolelle. Toimin apulaismyymäläpäällikkönä n. 3,5 vuotta Hämeenlinnan Lidleissä, kunnes siirryin jakelukeskuksen hallintoon töihin vuonna 2018. Vuonna 2020 laajensin osaamistani henkilöstöhallinnon puolelle. Toimin alkuun henkilöstöassistenttina ja viime vuoden loppupuolella siirryin sijaistamaan tiimin vetäjän pestissä.

Yhteistyössä oman tiimin kanssa vastaamme jakelukeskuksen sekä siihen kuuluvan myymäläverkoston HR-tukitoiminnoista aina henkilöstön rekrytoinnista työsuhteen hallintaan koko työsuhteen elinkaaren mitalta. Kokonaisuudessaan vastuullamme on noin 1900 työntekijän työsuhdeasioiden hoitaminen. Lisäksi teen raportointia sekä tuen ja koulutan esihenkilöitä työsuhdeasioissa ja toimin esihenkilönä omalle tiimille. Työpäiväni ovat tosi vaihtelevia ja se onkin yksi työn parhaista puolista!

Tulevaisuuttakin ajatellen HR-puoli kiinnostaa vahvasti tällä hetkellä. Olen päässyt alaan sisälle ja nähnyt hyvin laajasti henkilöstöhallinnon kenttää. Tällä alalla tulen jatkossakin toimimaan ja kehittämään yhteistyötä, minkä kautta voi oppia todella paljon myös muilta. Itsensä kehittäminen on minulle ylipäätään tärkeää niin työ- kuin vapaa-ajalla.

Jatko-opiskelu alkoi kiinnostaa

Ennen HAMKiin hakemista itselle tuli tunne, että olen valmis opiskelemaan lisää. Myös elämäntilanne oli sellainen, että se mahdollisti opiskelun. Kollega toiselta osastolta oli lähtenyt opiskelemaan vuotta aiemmin ja kertoi kokemuksistaan. Tästä innostuneena ajattelin, että HAMK voisi olla hyvä vaihtoehto. Hain liiketoiminnan kehittämisen koulutukseen ja pääsin sisään. Hakuvaiheessa oli ennakkotehtävä, jossa piti miettiä tulevaa opinnäytetyötä. Voin sanoa, että opinnäytetyö kuitenkin muuttui aika paljon matkan varrella. Opinnäytetyöni tein osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä, mikä kiinnosti itseäni aihepiirinä ja tuli myös opinnoissa vahvasti esille.

Opinnot ja opiskeluryhmän jäsenet tarjosivat uutta näkemystä

Kokonaisuudessaan liiketoiminnan kehittämisen koulutus oli hyvä ja kattava. Oli hienoa oppia uutta ja pystyinkin yhtäkkiä tekemään ympärillä ihan uudenlaisia havaintoja ja oivalluksia perustuen opittuun tietoon. Minulle aukesi ihan uusi maailma näiden opintojen kautta. Saimme myös kivan opiskeluryhmän, jossa oli ihmisiä hyvin erilaisilta aloilta. Opiskelijoilta tuli esimerkiksi vähittäiskaupan parista, isännöintipuolelta, HAMKista koulutusten tukitoiminnoista sekä Verohallinnosta. Ryhmässämme oli todella monipuolista osaamista ja erilaista näkemystä asioihin. Hyvän tiimin kanssa opinnotkin etenivät menestyksekkäästi.

Mielenkiintoista oli seurata, miten erilaisten ihmisten työskentelytavat soljuvat yhteen ajan myötä. Kun teimme raporttia ensimmäisen kerran, siitä huomasi, ettemme olleet tehneet aiemmin töitä yhdessä, vaikka yhteistyö muuten sujuikin. Lopulta meidän tiimimme yhteistyö kuitenkin hioutui niin, ettei yhteisestä raportista voinut päätellä, kuka on kirjoittanut mitäkin.

Meille kehittyi tiiminä selkeä tapa tehdä asioita. Kaikki hoitivat omaa tonttiaan ja olivat aktiivisia keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään. Aina, kun lähdimme työstämään uutta asiaa, saimme nopeasti työlle rakenteen ja ajatuksen, miten lähdemme edistämään sitä. Kaikki saivat aina oman osuutensa tehtyä tavoiteajassa. Oppiminen tässä ryhmässä oli todella helppoa ja löysimme oman tapamme tehdä asioita. Kaiken kaikkiaan meillä oli todella huippu tiimi ja kaikki sujui aina hyvin.

Suunnitelmallisuus ja itsekuri tärkeää

Haasteita opiskelun suhteen toi se, että opintojen ohella myös oma työnkuva muuttui melko radikaalisti kaksikin kertaa, joten aivokapasiteetti oli kovilla. Kaikki meni kuitenkin hienosti ja minulla oli hyvät tukijoukot niin työssä kuin vapaa-ajalla. Opinnot ottavat aikaa ja ajan käyttö piti tarkkaan suunnitella jo etukäteen, jotta arki rullasi kaiken muutoksen keskellä. Työnantaja jousti hienosti tarpeen mukaan, kun tarvitsin aikaa opinnoille. Lopulta pidinkin kaksi kuukautta opintovapaata, jolloin sain työstettyä kursseja ja opinnäytetyötäni tosi pitkälle.

Etänä opiskelu vaatii todella paljon suunnitelmallisuutta ja itsekuria. Kun päättää, että nyt on sopiva ajankohta tehdä asioita opintojen eteen, niin silloin niitä myös tehdään. Itseluottamus kasvaa samalla, kun tietää pystyvänsä hoitamaan asiat loppuun asti. On suoriuduttava asioista ja kannettava vastuu omasta osuudestaan samoin kuin esimerkiksi opinnäytetyölle asetetuista deadlineista, vaikka aikataulut voivat olla tiukkoja.

Tiimityötaidot kehittyneet

Koulutus on avannut maailmaa uusin tavoin: pystyn näkemään ja havainnoimaan ympäristöstä asioita eri tavalla ja huomaan kehittämisen kohteita. Myös tiimityötaidot ovat hioutuneet opintojen myötä ja itselle on tullut selkeämmäksi se, millainen on toimiva tiimi ja miten sitä hallinnoidaan. Tämä voi kuulostaa helpolta, mutta ei olekaan niin yksinkertaista sovittaa yhteen eri ihmisten rytmiä ja tapoja toimia. Tähän liittyen olen saanut hyvää kokemusta siitä, miten tiiminä voi onnistua parhaiten.

Työssäni olen vienyt eteenpäin osaamisen kehittämiseen liittyviä asioita ja pohtinut niitä konkreettisesti arjen työssä: miten tiimi ja sen jäsenten osaaminen voisi kehittyä ja miten heidän välisensä kommunikaatio toimisi paremmin. Yleisesti ottaen opinnot näkyvät omassa tekemisessä esimerkiksi aktiivisuutena eri osastojen välillä. Kehitysnäkökulma on nyt mukana kaikessa tekemisessä paljon laajemmin kuin aikaisemmin.

Vinkkejä tuleville opiskelijoille

Itsensä johtaminen ja suunnitelmallisuus ovat kaiken A ja O varsinkin, jos opiskelee työelämän ohella. Jos mahdollista, kannattaa joskus ottaa ylimääräinen vapaa töistä ja työstää päivän aikana asioita eteenpäin. Näin mahdollistat enemmän yhteistä aikaa myös läheisillesi. Täytyy myös muistaa pitää itsestään huolta, mikä korostuu etenkin silloin, jos työ pitää sisällään vaativaa aivotyöskentelyä ja sen päälle vielä opiskelee. Liikunta ja taukojen pitäminen on myös tärkeää.

On tärkeää jutella oman opintotiimin kanssa opintojen suorittamisesta ja jakaa aktiivisesti ajatuksia ja kokemuksia työelämästä. Niiden kautta myös oppiminen tehostuu, kun teoriaa peilataan käytäntöön. Esimerkkien avulla näkökulmat voi avautua yllättävän paljon. Mielestäni HAMKin tapa kouluttaa on todella hyvä, kun itseltä ja ryhmältä löytyy aktiivista otetta. Jos joskus tekee tiukkaa aikataulujen kanssa, niin tsempatkaa toisianne, syökää vitamiineja ja pysykää remmissä mukana! Kyllä se siitä! 😊

Kannattaa siis lähteä opiskelemaan, sillä itsensä kehittäminen on aina palkitsevaa ja tärkeää muuttuvan työelämän ja sen vaatimusten näkökulmasta. Tämäkin koulutus antaa eväitä esimerkiksi siihen, että ymmärtää nykyajan työelämää ilmiönä, osaa havainnoida sitä ja pärjää paremmin muutoksen keskellä. Samalla saa myös uusia työkaluja etenkin, jos tekee esihenkilötyötä.

 

Tutustu liiketalouden kehittämisen koulutuksen usein kysyttyihin kysymyksiin:
UKK – Liiketalouden kehittäminen, tradenomi (YAMK)

Leave A Reply