Amazing Business Train

0

Amazing Business Train on kirjaimellisesti HAMKin nopein opintokokonaisuus, joka tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen, jonka aikana yhdessä tekemisen myötä luodaan ympäristöä muovaavia innovaatioita. Vuosien varrella ABT:lla on muodostunut kymmenien liiketoimintaideoiden lisäksi kuusi yritystä, jotka ovat saaneet ulkopuolista rahoitusta yhteensä yli 100 000 euroa.

Junamatka täynnä uusia ideoita, koukuttavaa draamaa ja onnistumisen tunnetta. Matkan aikana oppii ymmärtämään paremmin omaa stressinhallintaa ja ryhmätyöskentelykykyä paineen alla.

ABT:lla mukana ollut opiskelija

Amazing Business Trainin aikana opiskelija rakentaa yhdessä tiiminsä kanssa liikeideasta valmiin liiketoimintamallin erilaisia liiketoimintamuotoilun työkaluja hyödyntäen. Matkan aikana opiskelija saa konkreettista ymmärrystä muotoiluajattelun prosessista ja käytännön kokemusta liiketoimintamuotoilun työkaluista. Oppiminen tapahtuu HAMKin valmentajien ja vierailevien asiantuntijoiden tukemana yhdessä monialaisen tiimin kanssa. ABT onkin opiskelijalle ainutlaatuinen mahdollisuus laajentaa tulevaisuudessa hyödyllisiä verkostojaan.

Amazing Business Train kokonaisuus muokkautuu maailmanlaajuisesti ajankohtaisten teemojen mukana.

Mitä käytännössä tehdään ja kenen kanssa toimitaan?

Käytännössä Amazing Business Train on siis junamatka Hämeenlinnasta Tampereen kautta Ouluun ja takaisin. Matkan aikana liiketoimintamuotoilun prosessi ja työkalut tulevat opiskelijalle käytännön tasolla tutuksi erilaisten työkorttien ja työnteon tueksi muodostetun working kitin avulla, työskentelyalustana toimii Teams.

Ensimmäisen päivän aikana rakennetaan tietopohja liikeidean taustalle. Prosessi käynnistyy ratkaistavan ongelman ymmärtämisestä ja sen juurisyiden selvittämisestä. Seuraavana ongelmaa ja ratkaisua lähdetään tarkastelemaan sekä asiakkaan, että liiketoiminnan näkökulmista. Junan saapuessa Ouluun, jokaisella tiimillä on vankan tietopohjan päälle rakennettu liiketoimintaidea, palvelukriteeristö ja palvelumalli. Ensimmäinen päivä huipentuu reflektiolenkkiin, jossa opiskelijat käyvät läpi toistensa aikaansaannokset, antavat palautetta ja kehitysideoita sekä kehittävät omia ideoitaan saamansa palautteen pohjalta.

Hotellissa levätyn yön jälkeen, toinen päivä startataan hotelliaamiaisella. Toisen päivän aikana tiimit rakentavat liikeideasta palvelukonseptin, määrittävät arvolupauksen ja rakentavat liiketoimintamallin. Aivan loppumetreillä tiimit pitchaavat ideansa muille tiimeille.

Sopii kaikille jotka haluavat tutustua paremmin nopeaan työskentelyyn ja oppia tekemään yhteistyötä uusien ihmisten parissa. Reissua varten ei tarvitse olla spesifi koulutus vaan koen, että tästä reissusta kuka vain pystyy hyötymään.

ABT:lla mukana ollut opiskelija

Amazing Business Trainille voivat lähteä kaikki HAMKin opiskelijat alasta tai opintojen vaiheesta riippumatta. Opintokokonaisuus ovat tiivis, mutta antoisa rutistus, joten mukaan riittää hyvä asenne ja kiinnostus liiketoimintamuotoiluun. Työskentelykielinä toimivat suomi ja englanti. Oppiminen ja työskentely tapahtuu HAMKin eri alojen opiskelijoista koostuvissa tiimeissä. Työskentelyn tukena ja ohjaamassa ovat HAMKilta mukaan tulevat valmentajat. Matkan eri vaiheissa tiimejä sparraavat asiantuntijat Tampereen Crazy Townilta sekä Oulun yliopistolta.

Anni Pajunen, Opiskelija-assistentti, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikkö
Vesa Tuomela, Lehtori, Liiketalous
Jukka Raitanen, Yhteisöpäällikkö, HAMK Design Factory

Leave A Reply