Amazing Business Train 12 Virtual – Taustatiimin esittely

0

Parhaillaan käynnissä oleva Amazing Business Train on HAMKin opintokokonaisuus, jonka aikana yhdessä tekemisen myötä luodaan ympäristöä muovaavia innovaatioita. Tänä vuonna ABT päädyttiin järjestämään virtuaalisena koronaviruksen vuoksi, joten sen aikaan saaminen on vaatinut uudenlaisia järjestelyjä.

Ketkä Amazing Business Train 12 Virtual -toteutuksen taustatiimiin kuuluvat?

ABT:n valmentajien Vesa Tuomelan ja Jukka Raitasen lisäksi mukana ovat kurssikoordinaattori Anni Pajunen sekä viestinnästä vastaava Aleksanteri Raitala. Annin ja Aleksanterin työtehtäviin kuuluvat opintokokonaisuuteen liittyvät valmistelut, taustatehtävät toteutuksen aikana ja viestintä toteutuksen jälkeen. Näihin sisältyy muun muassa viestintä, markkinointi, erilaisten opinnoissa käytettävien tukimateriaalin yhteen kokoaminen ja visualisointi sekä työ- ja viestintäalustojen valmistelu.

ABT12 virtual -toteutuksen valmentajat
Tiimi Amazing Business Train 12 -virtuaalitoteutuksen takana

Mitä työtehtäviisi kuuluu? 

”Toteutusta ennen osallistun toteutuksen suunnitteluun yhdessä valmentajien kanssa. Teen koulutuksesta esitteetmarkkinoin koulutusta opiskelijoille ja vastaan heiltä tuleviin kysymyksiin.Koordinoin ilmoittautumisia ja osallistun tiimien rakentamiseen. Toteutuksen valmisteluvaiheessa tehtäviini kuuluvat erilaisten opinto- ja tukimateriaalien, kuten workinkitin, kokoaminen ja visualisointi. Toteutuksen aikana viestin yleisistä asioista toteutukseen osallistuville opiskelijoille ja vastaan heiltä tuleviin kysymyksiin. Osallistun somepostausten ja blogipostausten suunnitteluun ja autan Aleksanteria niiden toteutuksessa.” -Anni

”Opintokokonaisuuden valmistelussa autoin Annia working kitin suunnittelussa ja toteutuksessa. Työtehtäviini kuului muun muassa elementtien luominen ja visualisointi. Loin myös opiskelijoiden työalustana toimivan Miron visuaalisen ilmeen ja rakensin Teamsiin kanavat, joita opiskelijat hyödyntävät tiimien sisäisessä viestinnässä. Kirjoitan, kuvaan ja muokkaan materiaalia viestintään, jota pystyy hyödyntämään blogijulkaisuissa ja sosiaalisessa mediassa. Tarvittaessa viestin opiskelijoille ja vastaan heidän kysymyksiinsä toteutuksen aikana.” -Aleksanteri

Aleksanteri Raitala, Liiketalouden harjoittelija
Anni Pajunen, Projektiassistentti, Liiketalous

Leave A Reply