Mistä saa julkaisupisteitä?

0

Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa esiintyy usein sana julkaisupiste. Pisteellä tarkoitetaan ammattikorkeakouluissa tällä hetkellä käytännössä julkaisujen kappalemäärää. Yhdestä julkaisusta saa yhden pisteen. Saatujen julkaisupisteiden määrään ei vaikuta se, kuinka monta tekijää julkaisulla on, vaan pistemäärä on julkaisukohtainen. Jos julkaisu on useamman korkeakoulun yhteisjulkaisu, saa kukin organisaatio julkaisusta yhden julkaisupisteen.

Julkaisupisteitä saa monenlaisista julkaisuista. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vahvistama julkaisutyyppilista on hyvin kattava. Julkaisutiedonkeruuseen mukaan otettavien julkaisutyyppien pääluokat ovat seuraavat:

  • A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
  • B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
  • C Tieteelliset kirjat (monografiat)
  • D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
  • E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
  • F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
  • G Opinnäytteet
  • H Patentit ja keksintöilmoitukset
  • I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Julkaisutyyppien pääluokkiin liittyy paljon alatasoja ja myös paljon erilaisia määrityksiä eri julkaisutyypeille. Tarkempia tietoja luokituksesta löydät OKM:n tutkijanohjeesta, joka julkaistaan yleensä vuosittain. Tutkijanohje on suunnattu kaikille, jotka ilmoittavat tietoja julkaisutiedonkeruuseen.

Julkaisukanavan lisäksi kelpoisuuteen vaikuttaa myös julkaisun sisältö. Esimerkiksi ammattilehdessä julkaistu tapahtumakutsu ei kuulu julkaisutiedonkeruuseen, vaikka julkaisukanava kriteerit täyttäisikin. Lisäksi kannattaa muistaa, että julkaisutiedonkeruuseen voi ilmoittaa vain sellaisia julkaisuja, jotka liittyvät omiin työtehtäviin ja asiantuntijuuteen. Esimerkiksi tekniikan opettaja ei siis voi ilmoittaa tiedonkeruuseen taiteellisia julkaisuja. Henkilökunnan opinnäytetöistä rekisteröidään ainoastaan väitöskirjat.

Tiedonkeruuseen ilmoitetut julkaisutiedot ovat avoimesti nähtävillä Juuli-julkaisutietoportaalissa. Yksittäisen tutkijan tai organisaation julkaisut saa esiin tarkennetun haun avulla. Poikkeuksen avoimeen näkyvyyteen muodostavat julkaisutyypit H ja I. Niihin kuuluvien julkaisujen tiedot ilmoitetaan tällä hetkellä OKM:lle erikseen, eivätkä niiden tiedot ole näkyvissä Juulissa.

HAMKissa ammatilliset julkaisut muodostavat määrällisesti suurimman julkaisuryhmän. Tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä tieteellisten julkaisujen määrää.

HAMKin henkilökunnan julkaisut numeroina vuonna 2017 

Mikäli suunnitelmissa on tehdä tavallisesta poikkeavia,  julkaisutiedonkeruuseen meneviä julkaisuja, kannattaa olla jo etukäteen yhteydessä joko sähköpostitse (julkaisurekisteri[a]hamk.fi) tai Service Deskin kautta kohdistamalla viestin TKI-tuki-palvelulle. Voit olla yhteydessä myös muissa julkaisutiedonkeruuseen tai julkaisemiseen liittyvissä asioissa.

Katja Laitila

Comments are closed.