Käännöksen tilaamisesta

0

Käännä englanniksi: Kolme noitaa katsoo kolmea Swatch-kelloa. Mikä noita katsoo mitä kelloa?
Google Translate: Three witches look at three Swatch bells. What witch is watching the clock?

Miksi tarvitaan kääntäjiä, kun Google osaa kääntää myös suomesta englanniksi? Vai osaako?

Mutta oletko joskus toimittanut tekstisi käännöstoimistoon ja ollut tyytymätön lopputulokseen? Olet luultavasti syyttänyt kääntäjää huonosta käännöksestä ajattelematta kuitenkin, että omassa tekstissäsi olisi ollut parantamisen varaa.

Kääntäminen on yhteistyötä kääntäjän ja käännättäjän kesken. Käännöstöitä tehdessäni HAMKissa usein pystyn arvaamaan, mitä tekstin kirjoittaja on tarkoittanut epäselvissä kohdissa ja siten kääntämään sujuvasti englanniksi. Jos en ole ymmärtänyt, sitten olen kysynyt suoraan kirjoittajalta. Ulkopuolinen kääntäjä ei taas tunne kirjoittajaa, HAMKia tai taustoja ja jos kirjoittaja on vain toimittanut tekstin ilman mitään taustatietoja, niin lopputulos saattaa olla epätyydyttävä.

Opaskirjasessa Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi – selvää suomea kansainvälisesti Aino Piehl ja Inkaliisa Vihonen ovat kiteyttäneet vinkit osuvasti näin:

Käännetäänkö tekstisi?

Suunnittele ja viimeistele teksti huolella,
anna kääntäjälle aikaa keskittyä olennaiseen.

Käytä konkreettista kieltä.

Vältä monitulkintaisia muotisanoja, kuten
taso, pyrkimys, viitekehys,
linjaratkaisu, toimenpidekokonaisuus.

Kirjoita lyhyesti ja selkeästi:
yksi asiakokonaisuus riittää yhden lauseen sisällöksi.

Käytä käsitteitä johdonmukaisesti.

Viittaa samaan asiaan aina samalla termillä.

Ilmaise selkeästi, miten asiat liittyvät toisiinsa
ja mikä on tärkeää.

Käytä sellaisia sanoja kuin
koska, kuitenkin, ennen kaikkea.

Vältä ammattislangia ja lyhenteitä.

Anna riittävästi taustatietoa, varsinkin
suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvistä käsitteistä.

Näitä vinkkejä kannattaa noudattaa seuraavalla kerralla.

Itse kääntäisin näin: Three witches are watching three Swatch watches. Which witch is watching which watch?

Hämeen ammattikorkeakoulun kilpailutuksen mukaan kaikki HAMKin toimijat koulutuksista hankkeisiin ja yksiköistä tutkimusyksiköihin ovat velvollisia käyttämään valittua toimittajaa, joka löytyy intrasta.

Leena Rantanen

Comments are closed.