Lähdeviittaukset kiinnittävät tekstisi alan tieteeseen

0

Lähdeviittaukset ovat tieteellisen kirjoittamisen peruskivi. Ne osoittavat, että olet perehtynyt asiaasi myös muiden tekemän työn kautta.

Lähdeviittauskäytäntöjä on useita erilaisia, ja eri tieteenalojen kesken voi olla suurtakin vaihtelua. HAMK Unlimited on ammattikorkeakoulun julkaisualustana lähtökohtaisesti monialainen julkaisukanava eli kirjoittajilla olisi luonnostaan erilaisia viittauskäytäntöjä. Yhtenäisen ilmeen vuoksi käytössä on kuitenkin yksi yhtenäinen lähdeviittausohjeistus.

Paljon kirjoittavan kannattaa ottaa käyttöönsä viitteidenhallintatyökalu, jolloin on helppo muuttaa tekstiviittaukset ja lähdeluettelot kunkin julkaisun vaatimaan muotoon. Muista silloin kuitenkin ennen julkaisukäsikirjoituksesi lähettämistä kuitata lähetysversiosta työkalun tekemät paikkamerkit pois. HAMKissa suositellaan Mendeley-viitteidenhallintajärjestelmää, jonka käyttöön järjestetään myös koulutuksia. Katso vaikkapa vajaan vartin kestävä pikaohjevideo täältä.

HAMKissa käytössä APA6

HAMKin julkaisujen viittausohjekäytäntö on tämän vuoden alusta muuttunut. Käytössämme on APA6 (American Psychology Association, 6th edition), joka poikkeaa hiukan aiemmasta käytössämme olleesta viittausohjeistuksesta, joka oli siitä yksinkertaistettu ja sovellettu versio.

Suurimmat muutokset aiemmin käyttämäämme lähdeviittaustyyliin ovat pilkun käytössä sekä tekstiviitteissä että lähdeluettelossa ja sivujen merkitsemisessä. Lisäksi kannattaa huomata, että käytännöt ovat keskenään erilaiset suomeksi ja englanniksi viitattaessa mm. oikeinkirjoitussääntöjen eroavaisuuksista johtuen.

APA6 ei vaadi DOI:n (doi-muotoinen pysyvä tunniste artikkelille, digital object identifier) kanssa haettu-päivämäärää, mutta muiden osoitteiden kanssa vaatii.

Tässä vielä pari esimerkkiä asioista, joihin kannattaa mielestäni erityisesti kiinnittää huomiota.

lähdeviittaukset

Kannattaa vielä muistaa, että kansainväliset lähdeviittausohjeistot eivät välttämättä suoraan sovellu suomenkielisiin teksteihin vaan kirjoittaja joutuu tulkitsemaan ja soveltamaan. APA-manuaalista ei löydy jokaiseen erilaiseen viitattavaan teokseen esimerkkiä edes englanniksi – sitten vaan sovelletaan.

Jaana Lamberg

Comments are closed.