Tervetuloa seuraamaan Teformi –hankkeen blogia!

0

Teformi tarkoittaa tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformia. Blogissa kerromme hankkeen tavoitteista, etenemisestä ja tuloksista sekä pohdimme hankkeen teemoihin liittyviä asioita. Tekniikan aloista Teformissa ovat mukana autoala, kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka sekä talotekniikka. Kukin mainituista aloista muodostaa oman kehittämispilotin, joskin hankkeessa tehdään myös alojen kesken yhteistyötä.

Vuoden alussa voimaan astunut ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistus, ammatillisen koulutuksen reformi, edellyttää uusia toimintatapoja. Teformin ytimessä ovat työelämäyhteistyön syventäminen, asiakaslähtöisyyden edistäminen, osaamisen hankkimisen monikanavaisuus, hybridit oppimisympäristöt, uraohjaus sekä oppilaitosten toimintakulttuurin uudistaminen. Nämä kehittämistarpeet nousevat työelämän murroksesta, digitalisaation etenemisestä, uudesta ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä, uudistuvista tutkinnon perusteista, valtakunnallisista arvioinneista sekä Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakuntaohjelmissa määritellyistä alueellisista kehittämistarpeista.

Hankesuunnitelmassa määritellään kehittämistavoitteiden pääpiirteet. Yksityiskohtaiset tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet kukin pilotti tarkentaa omassa kehittämissuunnitelmassaan. Kehittämissuunnitelman laatimisen pohjaksi kukin pilotti on tehnyt nykytilanteen kartoituksen. Kartoitusten tulokset julkaistaan kuluvan vuoden aikana. Myös pilottikohtaiset kehittämistavoitteet julkaistaan lähiaikoina. Kannattaa siis seurata Teformi-blogia sekä Teformin Facebook-sivua. Hankkeen internetsivut löydät osoitteesta http://www.hamk.fi/teformi

Teformin toteuttajaverkoston muodostavat kolme vahvaa toimijaa yhteistyökumppaneineen: Hämeen ammattikorkeakoulu, Kouvolan seudun ammattiopisto sekä Ammattiopisto Tavastia. Kehittämistyössä on tässä vaiheessa mukana myös 13 yritystä. Hankekumppanien työnjako on pääpiirteissään seuraava:

HAMK:n vastuulla on koko hankkeen hallinnointi ja työpakettien koordinointi sekä valtakunnallinen viestintä ja tulosten levittäminen; Hankkeen kansainvälisen kehittämistyön vetovastuu; HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa pilottien kehittämistyölle pedagogista tukea.

KSAO:n vastuulla on sähkö- ja automaatioalan sekä talotekniikan pilotit sekä alueellinen hyvien käytänteiden juurruttaminen ja levittäminen.

TAVASTIA:n vastuulla on autoalan sekä kone ja tuotantotekniikan pilotit sekä alueellinen hyvien käytänteiden juurruttaminen ja levittäminen.

 

Teformin toteutusaika on 1.3.2018 – 31.8.2020. Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston tukea. Hankkeen päärahoituksesta vastaava kansallinen viranomainen on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Tuomas Eerola, tuomas.eerola@hamk.fi

Projektikoordinaattori Elisa Hassinen, elisa.hassinen@hamk.fi

Hankevastaava (KSAO) Juha Hänninen, juha.hanninen@ksao.fi

Hankevastaava (TAVASTIA) Jorma Lakso, jorma.lakso@kktavastia.fi

Leave A Reply