Seksuaalikasvatus kuuluu kaikille

0

Seksuaalikasvatuksen tärkein tehtävä on tukea seksuaalikehitystä. Vaikka seksuaalikasvatus onkin erityisen tärkeää lapselle ja nuorelle, tulisi sen jatkua koko ihmisen eliniän. Seksuaalikasvatus on tärkeä osa ihmisoikeuksiamme, ja sen tulee olla lapsen kohdalla oikea-aikaista ja ikä tasoon ja kehitykseen sopivaa.

Seksuaalikasvatuksen tärkeimpiä tavoitteita on antaa tietoa, jonka avulla saavutetaan hyvä seksuaaliterveys ja seksuaalinen hyvinvointi. Jokaisen ihmisen on myös tärkeä kokea, että oma seksuaalisuus on hyvä ja arvokas, sekä ymmärtää seksuaalisen itsemääräämisoikeuden merkitys. Seksuaalikasvatuksen kautta saavutetaan myös ymmärrys siitä, että itsellä on mahdollisuus pohtia sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista. (Bildjuschkin. 2015, 14.)

Opetetaan lapsille sekä nuorille turvataitoja ja oman kehon hyväksymistä juuri sellaisena kuin se on. Tämä auttaa heitä pitämään huolta omista rajoistaan, ja kehittymään omassa tahdissa. Turvallinen kokemus omasta itsestä auttaa myös vahvistamaan itsetuntoa ja sen myötä huolehtimaan myös omista rajoista. Lapset ja nuoret tarvitsevat rinnalleen aikuisen kulkijan, joka antaa heille asiallista tietoa kehon hyväksymisestä, itsetunnosta, kehittymisestä, seksuaalisuudesta ja seksistä. Seksuaalikasvatus kuuluu niin vanhemmille, varhaiskasvatukselle kuin koulullekin. Aikuisen henkilön, joka toteuttaa lapsille ja nuorille seksuaalikasvatusta pitää huolehti omasta osaamisesta, jotta seksuaalikasvatuksen laatu tulee turvatuksi.

Seksologian koulutus Suomessa

Seksologian koulutus on Suomessa laadukasta. Suomessa voi kouluttautua seksuaalineuvojaksi (seksologian I taso), seksuaaliterapeutiksi (seksologian II taso) sekä kliiniseksi seksologiksi (seksologian III taso). Kyseessä on ammatillinen lisäkoulutus, ja kaikki nämä ryhmät edistävät ihmisten seksuaaliterveyttä, sekä hoitavat seksuaaliongelmista kärsiviä. (Suomen Seksologinen seura)

Seksuaalikasvatusta voi tällä hetkellä opiskella Suomessa kolmessa koulutusta tarjoavassa paikassa. Tämän lisäksi Suomessa tarjotaan muuta ammatillista lisäkoulutusta, jolla annetaan osaamista seksuaalisuuden kysymysten käsittelyyn ja seksuaalikasvatukseen. Seksuaalikasvatuksen osaamista tarvitaan varhaiskasvatuksesta ikääntymiseen.

Seksuaalisuus haltuun -koulutus Hämeen ammattikorkeakoulussa

Seksuaalisuus haltuun, seksuaalikasvatusta lapsille ja nuorille -koulutus sai alkunsa opetushallituksen hausta, johon lähdimme suunnittelemaan ammatillista täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville henkilöille. Itselläni on kouluttajana pitkä historia seksuaalineuvojakoulutuksesta, ja niinpä itse lähdinkin mielenkiinnolla suunnittelemaan hieman lyhyempää koulutusta, jolla lisätään nimenomaan seksuaalikasvatuksen osaamista.

Koulutukseen osallistuvat opiskelijat perehtyvät seksologian tieteelliseen perustaan, seksuaalikasvatukseen, eettiseen työskentelyyn sekä erilaisiin seksuaalikasvatuksen menetelmiin. Suoritettuaan opinnot opiskelija osaa rajatusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida seksuaalikasvatusta lasten ja nuorten parissa.

Suoritettuaan tämän koulutuksen voi opiskelija halutessaan hakea lisäkoulutukseen Hämeen ammattikorkeakoulun seksuaalikasvattajakoulutukseen, ja opiskelija saa Seksuaalisuus haltuun- koulutuksen osin hyväksi luettua tähän koulutukseen.

Hae mukaan Seksuaalisuus haltuun- koulutukseen

Katso myös Seksuaalikasvattajakoulutuksemme

Seksuaalisuus haltuun -koulutus alkaa elokuussa

Koulutus alkaa elokuussa ja markkinointi on jo täydessä vauhdissa. Markkinointia tehdään Hämeen ammattikorkeakoulun eri some- kanavilla, sekä muita kanavia käyttäen. Tavoitteenamme on saada koulutukseen mukaan 20 henkilöä.

Koulutuksen markkinointiin tehtiin markkinointivideo, jota jaettiin some kanavissa (facebook, LinkedIn, Twitter).

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1 ja 2. Koulutuksen markkinointivideon kuvaukset käynnissä

Katso valmis markkinointivideo

Tulemme päivittämään tähän blogiin koulutuksen kuulumisia, kerromme koulutuksen etenemisestä, sekä esittelemme koulutuksen aikana opiskelijoiden tuottamia materiaaleja. Tule kouluttautumaan, sekä seuraamaan blogiamme koulutuksen edetessä.

Lähteet:

Bildjuschkin, Katriina. 2015. Seksuaalikasvatuksen tueksi. THL. Haettu 25.6.2019. Saatavissa: http://www.julkari.fi/handle/10024/129742

Suomen Seksologinen seura. Kiinnostaako seksologian asiantuntijuus? Haettu 25.6.2019. Saatavissa: http://seksologinenseura.fi/kiinnostaako-seksologian-asiantuntijuus/

Leave A Reply