Työharjoittelun kautta urapolulle

0

Biotalouden insinöörin koulutukseen sisältyy työharjoittelu, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Harjoittelu voidaan jakaa useampaan osaan, jolloin opiskelijan on mahdollista päästä tutustumaan erilaisiin työnantajiin ja -ympäristöihin jo opiskelujen aikana. Toisen vuoden opiskelija Jussi Haavisto suorittaa työharjoittelun forssalaisessa mainostoimistossa.

– Harjoittelun ajankohta saattaa vielä muuttua, mutta alkuperäinen suunnitelma on saada harjoittelusta suurin osa valmiiksi kesän aikana ennen kuin kolmas lukuvuosi pyörähtää käyntiin, Jussi kertoo suunnitelmistaan, joihin Suomessa ja maailmalla vallitseva poikkeustila saattaa vaikuttaa.

Kun Jussi aloitti opiskelun Hämeen ammattikorkeakoulussa, hän mietti uraa ohjelmoinnin ja robotiikan parissa ja juuri tämän koulutuksen valintaankin vaikutti koulutuskuvauksessa mainittavat digitaalisuus ja teknologia.

Kuitenkin siinä opintojen edetessä koodaus ei enää vaikuttanutkaan ihan niin mun jutulta. Huomasin, että kaipaan sosiaalisempaa ja dynaamisempaa tekemistä. Ensimmäisen vuoden syksyllä teimme ensimmäisiä videoprojekteja ja se homma vei sitten lopullisesti mukanaan, kun mua pyydettiin opiskelijoiden markkinointitiimiin tuottamaan videoprojektia, Jussi kuvailee kuinka omat kiinnostuksen kohteet ovat muokkautuneet opiskelun aikana.

Opiskelijoille tarjoutuu erilaisia mahdollisuuksia osallistua projekteihin myös opintomoduulien lisäksi. Jussin kohdalla tällaisia ovat olleet muun muassa Frush – kiertotalouden kasvu- ja start up -tapahtuma, oman koulutuksen markkinointi, nuorempien opiskelijoiden ohjaaminen ja erilaiset projektit hankkeille. Projekteja voi suorittaa esimerkiksi työharjoitteluna tai tapauskohtaisesti soveltuvaksi katsottuna opintokokonaisuutena.

Ensimmäisenä vuonna ei vielä oikein uskaltanut lähteä mukaan, vaikka ihan kiinnostaviakin mahdollisuuksia olisi ollut tarjolla. Sitten, kun sai vähän lisää luottamusta omaan tekemiseen ja ajankäytön hallintaan ja nappasi sen ekan ja onnistuneesti suoritetun projektin itselleen, on uusiin projekteihin vain tultu pyytämään mukaan.

Omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa paljon siihen, mitä kaikkea opiskelu vielä mahdollistaa, Jussi kannustaa tarttumaan tarjolla oleviin tilaisuuksiin.

Harkkapaikankin sain olemalla aktiivinen ja ottamalla heti henkilökohtaisen kontaktin itseäni kiinnostavaan yritykseen. Rohkeasti vaan lähdin soittamaan ja kyllähän se puhelu jo oli aika grillausta, mutta taisin kunnialla selvitä, Jussi naurahtaa kertoessaan, kuinka harjoittelupaikka Mainossatamassa järjestyi. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista päästä toteuttamaan erilaisia virtuaaliympäristöjä ja kehittämään uusia viestinnän tapoja.

Biotalous saattaa jäädä pieneen rooliin tulevassa työnkuvassa, mutta bio- ja kiertotalouden opiskelu ei ole suinkaan ollut hukkaan heitettyä aikaa! Bio- ja kiertotalouden opetus on ollut mielenkiintoista ja mahdollistanut vierailuja useisiin, erilaisiin yrityksiin sekä yritystoimeksiantoja moduulien projekteihin. Uskon, että näiden asioiden merkitys korostuu entisestään alasta riippumatta yritystoiminnassa ja koulutuksesta saadulle monialaisella osaamiselle on vielä kysyntää, Jussi pohtii kysyttäessä hyötyjä tämän kaksi alaa yhdistävän koulutuksen suorittamisesta.

Teksti ja kuva: Katja Pouta, opiskelija-assistentti, biotalouden insinöörin koulutus

Leave A Reply