Pienpanimot: koulutusta, digitaalisuutta ja laatua

0

Hämeenlinnassa Visamäen kampuksella järjestettiin pienpanimoalan toimijoille yhteistyöiltapäivä keväällä 2017. Iltapäivä kokosi samaan luokkahuoneeseen yli 30 panimoalasta kiinnostunutta alan toimijaa sekä opiskelijaa. Iltapäivässä käytiin mielenkiintoisten esitysten lisäksi monipolvista keskustelua panimoalan koulutustarpeista. Yhtenä merkittävänä asiana, nousi esille panimoalan koulutuksen tarve verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumattomana sekä digitalisaation mahdollisuudet.

Keväällä 2018 HAMKin bio- ja elintarviketekniikassa järjestetään panimoteknologian 10 opintopisteen avoin toteutus, jonka teoriaopetus toteutetaan osin verkko-opetusmuotoisena. Lisäksi käytännön panimotyötä harjoitellaan yhteistyökumppanin Second Life –panimossa. Kaikkea ei voida kuitenkaan korvata verkko-oppimisella vaan opiskelijat tarvitsevat myös käytännön kokemusta. Tämän vuoksi opiskelijat tekevät päättöoluen itsenäisesti HAMKin opetuspanimossa Visamäen kampuksella hyödyntäen teoriassa opittuja asioita niin prosessiin, reseptiikkaan kuin laatuunkin liittyen.

Monipuolisten opetusympäristöjen ja -menetelmien tavoitteena on tukea erilaisia opiskelijoiden oppimistapoja. Opiskelijoiden henkilökohtaiset oppimistavoitteet voidaan näin huomioida paremmin.

(Kuva: Susanna Peltonen)

Pienpanimoiden yhteistyöpäivä toimikin hyvänä alkustarttina erilaisten koulutustarpeiden kartoituksessa. Viime aikoina on julkisuudessa saanut runsaasti huomiota laadunhallinta pienpanimoissa. Puhuttaessa arkipäiväisesti laadusta, keskitytään usein vain tuotteiden mikrobiologiseen laatuun. Laatu on kuitenkin kokonaisuus, joka tulee huomioida kokonaisvaltaisesti kaikessa toiminnassa. Näin myös HAMKin panimoalan koulutuksessa kiinnitetään tuotteen laadunhallinnan lisäksi erityistä huomiota yrityksen toiminnan ja tuotannon kokonaisvaltaiseen laadunhallinnan opetukseen.

Yhteistyöpäivässä nousivat esille myös digitalisaation mahdollisuudet panimoalalla. Koneiden ja laitteiden etäseuranta ja erilaiset tietotekniset ratkaisut ovat tätä päivää. Uudet innovaatiot digitalisaation saralla tehostavat tulevaisuudessa varmasti myös pienpanimoiden liiketoimintaa. Eri alojen yhä tiiviimpi yhteistyö on välttämätöntä uusien innovaatioiden syntymiselle. Tämä tuo myös koulutukselle uudenlaisia haasteita ja monialaisten projektien tarve lisääntyy entisestään.

Hämeen ammattikorkeakoulussa on alkamassa kaksivuotinen kirkkautta pienpanimoiden laatutyöhön –hanke, jota rahoittaa Maaseutuviraston ruokaketjun toiminnan edistämisen valtionavustus.

Lisätietoja:

http://www.hamk.fi/tyoelamalle/taydennys-ja-jatkokoulutus/biotalous-ja-bioprosessit/Sivut/panimoalan-koulutus.aspx

 

Susanna Peltonen, Lehtori, HAMK Bio- ja elintarviketekniikka

Leave A Reply