Opiskelijaprojektissa mikään ei ole mahdotonta: sirkkakasvattamon 360-ympäristö

0

Olimme hädin tuskin kotiutuneet HAMKin Forssan kampukselle, kun ryhdyimme jo valmistautumaan ensimmäiseen suurempaan projektiimme. Tarkoituksenamme oli luoda täysin käyttökelpoinen 360-ympäristö eli virtuaalikierros web-käyttöön jollekin alueemme yrittäjistä. Kyseessä oli siis ihan oikea asiakas ja ihan oikea, käyttöön tuleva digitaalinen ympäristö!

Ajatus tuntui täysin utopistiselta. Mistä ihmeestä me juuri polkumme aloittaneet Biotalouden insinöörinpoikaset ammentaisimme asiantuntemuksen tällaista toteutusta varten? Ei auttanut muu kuin luottaa siihen, että ensimmäistä kertaa käytössämme olevat työkalut alkavat tottelemaan, kun tarpeeksi asiaan paneutuu.  Olihan meillä apunamme koulun asiantuntijat ja aiempien vuosiluokkien tottuneet tekijät. 

Eri toimeksiantajia oli useita, mutta kuultuamme mahdollisuudesta päästä sirkkafarmille oppimaan itsellemme täysin uudesta alasta, oli valintamme selkeä. Kovaäänisen selvittelyn (ja yhden lyhyen arvonnan) jälkeen meille varmistui tuo himoitsemamme toimeksiantaja ja olimme riemuissamme. Projektin luonteeseen kuului, että varsinaiset 360-asteen kuvat käytiin ottamassa jo alkusyksystä ja varsinainen 360-digiympäristö rakennettiin sitten niitä hyödyntäen myöhemmin. 

360-kamera

Eipä siis aikaakaan, kun olimme jo kameroinemme ja kolmijalkoinemme Siikosen Sirkkafarmilla kyselemässä kymmeniä alaan ja kasvatukseen liittyviä kysymyksiä tilan omistajilta. Olimme tutustuneet Ricoh Theta 360-kameraan nopeasti koululla ennen lähtöämme, joten kuvaaminen onnistui yllättävänkin hyvin. Uusintakuvauksiin ei ollut tarvetta lainkaan ja lopullisen ympäristön jokainen kuva onkin kuvattu nimenomaan sillä ensimmäisellä kerralla, kun sirkkafarmin tiloissa kävimme.  Tästä lienee kiittäminen sekä aloittelijan tuuria että asiantuntevaa opastusta, mutta näiden kahden varsinaista sekoitussuhdetta tähän menestyksen reseptiin emme lähde arvailemaan. 

Kirsi Siikonen etualalla, Emma tekee muistiinpanoja

Sirkkatilan omistaja Kirsi Siikonen kertoi sirkankasvatukseen liittyvistä asioista hyvin ja kärsivällisesti.  Siltä varaltaettä kaikki tämä uusi informaatio ei päihimme tartu tallensimme järjettömän määrän kuva- ja äänimateriaalia talteen. Kaiken tämän materiaalin käsittelimme ja arkistoimme suurella vaivalla valtavaan kuva- ja tekstipankkiin, josta myöhemmin ammensimme varsinaista digiympäristöä työstäessämme. 

Matkan varrella kävimme keskusteluja Siikosten kanssa kysellen lisää tarkentavia kysymyksiä ja selvittäen minkälaista informaatiota toimeksiantajamme haluaa 360-ympäristömme tarjoavan.  Kertaakaan emme jääneet oman onnemme nojaan, vaan koko ajan oli kiitettävän selvää, mihin suuntaan projektiamme tulee kehittää. Pääasiallisena työkalunamme toimi Thinglink, joka on interaktiivisten kuvien ja 360-ympäristöjen luomiseen varta vasten kehitetty työkalu. Thinglink olikin niin havainnollinen ja näppärä omaksuttava, että saimme visiomme siirrettyä tietokoneen ruudulle hämmästyttävän tehokkaasti – lopullinen ympäristö on hyvin lähellä sitä, mitä lähdimme tekemään. Ja monin tavoin jopa parempi: käyttäjä voi nyt vapaasti liikkua sirkkafarmin työtiloissa ja perehtyä sirkkojen kasvatukseen teksti-, kuva- ja videoruutujen avulla.  Koko kasvatussykli eri työvaiheineen on edustettuna eli sirkkojen koko elinkaareen voi halutessaan perehtyä, kuten toimeksiantajamme kehityskeskusteluissa meiltä toivoikin.

Ympäristömme valmistui sovittuun ajankohtaan mennessä ja varsinaisena esittelypäivänä luovutimme Siikosen Sirkkafarmille kaksi hiukan toisistaan eroavaa 360-ympäristöä, joiden toimintaan perehdytimme toimeksiantajamme.

Molemmissa näistä ympäristöistä oli tehty hiukan omanlaisiaan visuaalisuuteen ja käytettävyyteen liittyviä ratkaisuja ja varmistaaksemme asiakastyytyväisyyden, annoimme Siikosten valita heitä itseään miellyttävimmät ominaisuudet ja toiminnot, jotka sitten yhdistelimme yhteen, lopulliseen ympäristöön.  Näin toimien kykenimme luottamaan siihen, että luomamme 360-ympäristö on asiakkaamme mielestä juuri niin hyvä kuin halusimme ensimmäisen projektimme tuloksen olevan.

360-ympäristö Thinglinkissä. Sirkkojen kasvatushuone tageineen.

 

Opimme luonnollisesti tästä projektista valtavasti ja sen selkeä käytännönläheisyys sai jokaisen osallistuneen tekemään parhaansa. On eri asia tehdä koulutehtävää kuvitteelliselle toimeksiantajalle kuin alusta asti aktiivisessa vuorovaikutuksessa oikean asiakkaan kanssa oikeasti käyttöön tulevaa 360-ympäristöä. Olemme ylpeitä tekemästämme jäljestä ja kiitämme projektiin osallistuneita tahoja tästä mahdollisuudesta. Ensi kerralla osaamme vielä paremmin ja mikä tärkeintä, tiedämme jo ensimmäisenä päivänä, että mikään ei ole niin mahdotonta kuin miltä se ensimmäisenä päivänä vaikuttaa.

Kiittäen projektiin osallistuneet HAMK Forssan Biotalouden insinööri -koulutuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat Henrik Haarlo, Milla Jussila, Eetu Nikkola, Jenna Piilikangas, Piia Rautio, Kim Tuomi ja Emma Tuusa.

Toimeksiantajina toimivat HämIncent-hanke ja Siikosen Sirkat. Lopullinen 360-ympäristö löytyy sekä Toukkaamon sivuilta (https://toukkaamo.fi/sirkkakasvattamon-360-ymparisto/) että Siikosen Sirkkojen sivuilta (https://siikosensirkat.fi/sirkkojen-kasvatus/) 

Leave A Reply