Näin syntyi Uudistuva hevostalous-artikkelikokoelma

0

Hankkeille on tyypillistä julkaista raportteja ja selvityksiä. Tavoittavatko ne kohderyhmänsä? Vaarana on, että ansiokkaat kirjoitukset jäävät nettisivujen uumeniin ja unohtuvat hankkeen päätyttyä. Uudistuva hevostalous-hanke halusi toimia toisin ja testata uusia avauksia ja toimintatapoja. Siksi yhdeksi tiedonvälityskanavaksi valittiin sähköinen artikkelikokoelma.

Kolmivuotinen, vuonna 2016 käynnistynyt valtakunnallinen Uudistuva hevostalous -tiedonvälitys- ja yhteistyöhanke on jo tähän mennessä tuottanut mittavan videokirjaston useista eri aiheista, sekä tarinoita hevosyrittäjyydestä. Kuluneena vuonna on mm. toteutettu kaksi kyselyä: yksi hevoselinkeinojen harjoittajille ja toinen kuluttajille. Tavoitteena on ollut kerätä tietoa hevosyritysten investoinneista ja työllistävyydestä, jotta alan vaikuttavuutta pystyttäisiin todentamaan. Laajan kuluttajapaneelin kautta haluttiin taas tietoa kysynnästä ja suomalaisten hevosalaa koskevista mielikuvista.

Työryhmissä on edustettuina laaja-alaisesti osaajia, jotka ovat pureskelleet selvitysten tuloksia. Alusta alkaen oli tavoitteena tuottaa materiaalia jo hankkeen aikana, eikä perinteiseen tyyliin vasta loppuraportin muodossa. Nyt kirjoitetut artikkelit ovat pienimuotoisia osakatsauksia tuloksiin ja tulkintoihin, joita on tähän mennessä ehditty tekemään.

Kokoelmaa suunniteltaessa koettiin sähköisten viestintämateriaalien olevan tätä päivää. Projektipäällikkö Sirpa Pussinen päätyi koordinoimaan artikkelikokoelman HAMKin Unlimited-verkkojulkaisuun. Unlimited on open access –julkaisuportaali, jonka Professional-lehti julkaisee asiantuntijoiden katsauksia oman alansa ajankohtaisiin ilmiöihin. HAMKin toimituskunta ennakkoarvioi kaikki julkaisut. Plussina ovat mahdollisuus kartuttaa sisältöä hankkeen edetessä, pysyvät linkit artikkeleille, yhteys tietokantoihin ja ammatillinen vakuuttavuus.

Kirjoittamisprosessia ja aihejakoa mietittiin työryhmittäin, ja syksyksi saatiin liki kymmenen artikkelia. Ensimmäiset artikkelit ovat HAMKin henkilökunnan kädenjälkeä, mutta kokoelma täydentyy ajan myötä myös muiden organisaatioiden asiantuntijoiden teksteillä. Jo julkaistut artikkelit on tuotettu yhteisöllisten työkalujen avulla. Vertais- ja ennakkoarviointia on tehty ensin kirjoittajien kesken ja työryhmän sisällä, ja julkaisuvaiheessa vielä HAMKin toimituskunnan toimesta.

Kokoelma sisältää verkkotekstejä, joita on helppo jakaa sosiaalisessa mediassa. Kokoelman muodossa ne eivät kuitenkaan jää irrallisiksi, vaan ovat helposti löydettävissä. Ehkä seuraava askel on kokeilla podcasteja?

Löydät kokoelman osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/uudistuva-hevostalous

 

Teksti

Terhi Thuneberg, lehtori HAMK hevostalouden koulutus
Sirpa Pussinen, projektipäällikkö HAMK Uudistuva hevostalous-hanke

Leave A Reply