Monipuolista työkokemusta harjoittelusta

0

Mihin kaikkeen bioinssiopiskelija pystyykään? Lämpötiladatan analysointia, kenttätestausta, hallintapaneelin kehittämistä, näytteenottoa koeruutujen puinnin yhteydessä, tutkimusmateriaalin keräämistä, ohjelmointia, kuvantunnistusta, logistiikkaa, lehmien hyvinvoinnin seurantaa, tutkimusassistentin tehtäviä, videotuotantoa, äänitystä ja editointia, saha-automaation valvontaa. Näitä kaikkia tehtäviä ovat opiskelijamme päässeet tekemään käytännössä eri työnantajien palveluksessa.

HAMKin Forssan kampuksella opiskelevat insinööriopiskelijat pystyvät laaja-alaiseen ja poikkitieteelliseen työskentelyyn. Koulutuksessa erikoistutaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän digitalisoimiseen, erityisesti bio- ja kiertotalouteen sekä resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistämiseen tietotekniikan keinoin. Opiskelijat hallitsevat tuote- ja palvelukehitystä, luovia menetelmiä, video- ja sisällöntuotantoa sekä datan analysointia ja visualisointia. Ydinosaamiseen lukeutuvat esineiden internetiin (IoT) ja älykkäisiin antureihin perustuvat ratkaisut sekä mobiilisovellusten suunnittelu. Tuotekehitystä tukee 3D-osaaminen ja operatiivista toimintaa logistiikan ja paikkatiedon ratkaisut.

Suomenkielisen tieto- ja viestintätekniikka, biotalous -koulutuksen sekä englanninkielisen Information and Communication Technology, Bioeconomy -koulutuksen tutkintoon kuuluu 30 opintopistettä eli yhteensä noin 23 viikkoa harjoittelua. Osa harjoittelusta voi olla perustyötehtäviä eli esimerkiksi tehdastyötä tai asiakaspalvelua. Osa harjoittelusta tulee suorittaa suunnittelu- tai kehittämistehtävissä tai esimerkiksi esimiestyönä. Pääsääntöisesti opiskelijat etsivät työpaikan itse, mutta ajoittain tuki on tarpeen.

Useimmiten harjoittelut painottuvat kesäaikaan, jolloin opiskelijat pystyvät työskentelemään täysiaikaisesti. Tämän lisäksi työ voi olla osa- tai määräaikaista, ja se voi tapahtua myös iltaisin, viikonloppuisin tai päiväsaikaan ympäri vuoden – myös opintojen ohessa. Harjoittelua voi tehdä pienissä tai pidemmissä pätkissä.

Opiskelijat toivovat, että pääsevät harjoittelussa soveltamaan oppimaansa, jonka kautta yritykset voivat saada viimeisintä teknologista sekä bio- ja kiertotalouden osaamista ja täydennystä omiin osaajatiimeihinsä. Opiskelijoille on tärkeää päästä työskentelemään yrityksen työntekijöiden kanssa, jolloin heiltä voidaan oppia paljon yrityksen toimialasta, toimintatavoista ja käytössä olevasta teknologiasta, syventää omaa osaamista sekä oppia käytännön työtehtävistä. Samalla yrityksillä on mahdollisuus kasvattaa vahvoja osaajia yrityksen nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Tutustu tarkemmin koulutukseen ja sen sisältöihin oheisesta esitteestä.

Teksti / text:
Johanna Salmia,
lehtori ja harjoitteluvastaava, tieto- ja viestintätekniikka, biotalous

Leave A Reply