Miten minä voin vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen?

0

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan kaikkien maapallon lajien ja eliöyhteisöjen monipuolisuutta ja erilaisuutta. Jokaisella kasvi- ja eläinlajilla on oma tehtävänsä luonnossa ja paikkansa ravintoketjussa. Luonto tuottaa meille elintärkeitä ekosysteemipalveluja, esimerkiksi puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa. Monimuotoisuus auttaa luontoa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja tauteihin.

Luonnon köyhtymisen myötä sen kyky tuottaa ekosysteemipalveluita heikkenee, jolloin myös elämän edellytykset maapallolla voivat vaarantuvat. Monet eliöt ja elinympäristöt ovat uhanalaistuneet ihmisen toiminnan vuoksi. Siksi onkin tärkeää suojella ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen omilla teoillaan ja valinnoillaan. Tässä muutama esimerkki, mitä sinä voit tehdä luonnon hyväksi:

Kuluta kohtuudella

Ylikulutus on yksi suurimmista syistä luonnon köyhtymiseen, koska tuotteiden valmistus kuluttaa luonnonvaroja ja maa-alaa. Osta vain todelliseen tarpeeseen ja suosi kierrätystä. Kulutusta vähentämällä hillitset samalla ilmastonmuutosta.

Syö kestävästi

Ruoantuotannolla on merkittävä vaikutus maankäytön muutoksiin. Suosimalla lähellä tuotettua kasvispainotteista ruokaa, voit vähentää ruokailun aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Suunnittele ruokaostokset niin, ettei hävikkiä synny.

Liiku luonnossa vastuullisesti

Luonnossa liikkuminen virkistää mieltä ja vähentää stressiä. Tutustu luonnonsuojelualueiden sääntöihin ja tee tulet vain merkityille paikoille. Vie aina roskat mukanasi pois metsästä. Pidä koirat kytkettyinä, jotta ne eivät häiritse metsän eläimiä tai muita luonnossa liikkujia.

Osallistu talkoisiin

Luonnon ennallistamiseksi ja monimuotoisuuden parantamiseksi voidaan järjestää erilaisia talkootapahtumia. Ne voivat liittyä vieraslajien poistamiseen, purojen kunnostukseen tai perinnebiotooppien hoitamiseen. Samalla tutustut uusiin ihmisiin ja saat hyötyliikuntaa.

Oman pihan paratiisi

Jos sinulla on omaa pihaa, älä hoida sitä liian ahkerasti. Anna voikukkien ja apilan kukkia, niin pörriäisillä riittää ruokaa. Osan nurmikosta voi korvata niittykasveilla, näin helpotat myös omaa nurmikonleikkuutyötäsi. Ripustamalla pihaan linnunpönttöjä voit saada mukavaa seurailtavaa pitkin vuotta, talvella pöntöt toimivat lintujen suojapaikkoina. Myös hyönteishotellit tarjoavat turvaa monipuoliselle lajistolle.

Kerro kaverille

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on jäänyt muiden ympäristöongelmien varjoon. Siksi on tärkeää nostaa asiaa esiin aina sopivan tilaisuuden tullen. Aihe on monimutkainen ja voi tuntua vaikealta puheenaiheelta, mutta pietkin keskustelut vaikkapa kahvipöydässä voivat johtaa tiedon lisääntymiseen ja viedä tietoa eteenpäin. Innostus tarttuu, joten anna sen näkyä!

Teksti: Päivi Fält, YSKEM19A2, tuleva ympäristösuunnittelija (AMK)

>> Koulutuksen kotisivu: www.hamk.fi/kestava-kehitys

Leave A Reply