Maisemarakennuttajan pätevyys on osoitus viheralan ammattilaisen osaamisesta

0

Miten viheralan rakennuttaja voi osoittaa hallitsevansa rakennetun ympäristön teettämisen? Miten tilaaja tunnistaa maisemarakennuttamiseen pätevät ja osaavat tekijät? Näihin kysymyksiin on ollut vaikea löytää yksiselitteistä vastausta, mutta nyt tilanne on muuttumassa. Uusi maisemarakennuttajan pätevyys auttaa kaikkia viheralueiden rakennuttamisen parissa työskenteleviä, ja samalla se on osoitus rakennetun ympäristön vahvasta ammattitaidosta.

Maisemarakennuttajan pätevyys on viheralan ammattilaisten oma RAP-rakennuttajapätevyys, joka on yksi FISEn* toteamista henkilöpätevyyksistä. Pätevyydestä hyötyvät kaikki viherrakentamisen parissa mukana olevat: tilaajat, suunnittelijat, viranomaiset ja urakoitsijat. Viherhankkeiden vaatimustaso on viime vuosien aikana noussut, ja samalla ammattitaitoisen viherrakennuttamisen tarve on kasvanut. Pätevyyden avulla ammattilainen voi osoittaa osaamisensa ja tilaaja tunnistaa ammattitaitoiset tekijät.

Pätevyyteen vaaditaan alan tutkinto, työkokemusta, pätevyyskoulutus ja pätevyystentti

Esimerkiksi ilmastonmuutos ja kaupungistuminen tuovat maisemarakennuttamiseen muutoksia, ja siksi alan ammattilaisten on syytä ylläpitää omaa osaamista. Pätevyys on osoitus siitä, että oma osaaminen on ajan tasalla. Siihen vaaditaan sekä alan tutkinto että alan työkokemusta vähintään 4-8 vuotta valmistumisen jälkeen. Maisemarakennuttajan pätevyyden suorittaneella tulee olla myös vähintään 3 vuotta työkokemusta rakennuttajatehtävistä. Lisäksi henkilön on käytävä erillinen pätevyyskoulutus ja sen jälkeen on suoritettava pätevyystentti.

”Pätevyyden pohjakoulutuksena vaaditaan AMK-tasoinen rakennus- tai viheralan tutkinto, mutta katsomme tilanteita tarvittaessa myös tapauskohtaisesti. AMK-tutkintoa ei tarvitse lähteä tätä varten suorittamaan, jos osaaminen on muuten samalla tasolla ja todennettavissa. Myös suoritetut laajat rakennus- ja viheralan täydennyskoulutukset katsotaan eduksi”, kertoo rakennuttajan pätevyyslautakunnassa istuva Viherympäristöliiton edustaja Heidi Järkkä.

Viheralan AMK-tutkinnon suorittaneilla tulee lisäksi olla käytynä opinnot maa- ja georakentamisen perusteista sekä maarakentamisen kokonaisuuden hallinnasta. ”Tähän on olemassa 5 op:n laajuinen täydennyskoulutus, jossa on vaadittavat opintosisällöt”, kertoo luonnonvara-alan täydennyskoulutuksesta vastaava asiakkuuspäällikkö Siri Pekuri Hämeen ammattikorkeakoulusta. Hämeen ammattikorkeakoulu järjestää myös FISEn hyväksymää pätevöittämiskoulutusta.

Alan tarpeesta syntynyt pätevyys

Maisemarakennuttajan pätevyys on syntynyt työelämän tarpeista. Vaikka lakipykälät eivät vaadi pätevyyksiä rakennuttajilta, on standardisoitu pätevyys kuitenkin kaikkien toimijoiden etu. Pätevyyden avulla esimerkiksi hortonomi voi osoittaa hallitsevansa rakennetun ympäristön teettämisen vaiheet ja tehtävät.

Maisemarakennuttajan pätevyyden toteaa FISE, joka vastaa myös muista rakennuttajan pätevyyksistä (yleinen rakennuttaja, infra-rakennuttaja, talotekniikan rakennuttaja). Maisemarakennuttajan pätevyys on voimassa 7 vuotta. Tällä varmistetaan, että ammattilaisilla on hallussa alan uusin tieto.

Pätevyydestä ehkä vaatimus kilpailutuksiin tulevaisuudessa

Maisemarakennuttajan pätevyyttä on voinut hakea vuodesta 2020 lähtien. Moni onkin suorittanut pätevyyskoulutuksen, mutta varsinainen pätevyys on jäänyt syystä tai toisesta hakematta. ”Suosittelen vahvasti hankkimaan myös pätevyyden, jos tarvittava osaaminen on muuten hallussa”, Järkkä sanoo. Pätevyyden suorittaminen vaatii hieman aikaa ja ponnisteluja. ”Tiedän, että maisemarakennuttajan pätevyyden hankkiminen ei ole läpihuutojuttu, vaan sen saaminen vaatii vähän työtä.” Panostus kuitenkin kannattaa, koska maisemarakennuttajan pätevyys – kuten muutkin RAP-rakennuttajapätevyydet – on korkean profiilin pätevyys. ”Uskon vahvasti, että pätevyys tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeä kriteeri esimerkiksi rakennuttamisen kilpailutuksissa. Myös työnhaussa pätevyys on vahva valttikortti”, sanoo Järkkä, jolla on kokemusta rekrytoinneista omassa työssään Rambollilla.

Heidi Järkkä

*FISE on puolueeton toimija, joka tarjoaa eri alojen henkilöpätevyyksiä. Pätevyys on osoitus siitä, että henkilön koulutus ja työkokemus täyttävät niille asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset. Pätevyys on voimassa määräajan, ja se voidaan uusia sillä edellytyksellä, että henkilön osaaminen on riittävällä tasolla (henkilö on toiminut pätevyyden mukaisissa tehtävissä sekä kehittänyt osaamistaan tarvittaessa päivityskoulutuksilla).

Lue lisää maisemarakennuttajan pätevyydestä ja sen hakemisesta
Lue lisää maisemarakennuttajan pätevyyskoulutuksesta

Teksti: Elina Wathén
Valokuvat: Vesa Vuorinen, Heidi Järkkä

Leave A Reply