Maataloutta ja ME-henkeä

0

Elämä maatilalla on tullut tutuksi lapsesta asti, joten Mustiala oli harkinnassa jo heti peruskoulun jälkeen. Kävin kuitenkin hakemassa yleissivistävää koulutusta lukiosta ja aloitin sen jälkeen korkeakouluopinnot. Laajat kurssivaihtoehdot sekä hyvä maine puhuivat Mustialan puolesta. Enkä ole joutunut pettymään.

Teoriaa opiskellaan tunneilla ja tiimitöiden merkeissä. Opittuja tietoja pääsee sen jälkeen hyödyntämään maatilaharjoittelulla sekä asiantuntijaharjoittelulla, jotka kummatkin suoritin itse Kanadassa. Se oli kokemus, jota en koskaan unohda ja kannustan kaikkia käyttämään kansainvälisen harjoittelun mahdollisuuden hyödykseen, sillä koulun tuella ulkomaille on helppo lähteä.

Mustialan opiskelijana tahdon korostaa ME-henkeä joka ylittää vuosikurssit ja sukupolvet. Asuntoloissa asuminen luo tiiviit ystävyyssuhteet muihin opiskelijoihin.

Koululla vietetty vapaa-aika on vilkasta ja pääosin opiskelijavetoista eli myös hyvin opiskelijoiden näköistä toimintaa, jossa kaikki tuppaavat viihtymään.

Perinteet sitovat opiskelijoita yhteen ja niistä varmasti näkyvimpiä ovat joka kuukausi vietetyt iltamat ja opiskelijajärjestö Toveriliitto. Mustialassa toimii myös urheiluseura Toukopojat, joka järjestää liikunnallista ohjelmaa opiskelijoille. Lisäksi kampuksella on opiskelijoiden käytössä ilmainen kuntosali, ja sauna lämpiää kahdesti viikossa.

Koulutuksen lisäksi Mustialan suurimmaksi hyödyksi voikin mainita verkostoitumisen oman koulun sisällä ja muiden koulujen opiskelijoihin sekä yrityksiin, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Usein nämä verkostot kestävät läpi elämän. Oma opiskeluni on nyt loppusuoralla ja koulun loppuminen surettaa, mutta samalla suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisin mielin Mustialasta tarttuneet opit sekä rakkaat ystävät matkassani.

Teksti: Riikka Lehtinen, agrologi (AMK) -opiskelija

>> Maaseutuelinkeinojen koulutuksen kotisivu

Leave A Reply