Kierrätys on ratkaisu muovijäteongelmaan

0

Onko kestävä kehitys mielipidekysymys? Ympäristö- ja muutosviestintä moduulissa keke-opiskelijat tarkastivat eri lähteisiin perustuen ympäristöteemoihin liittyvien väittämien todenperäisyyttä – ovatko ne faktaa vai fiktiota. Sen jälkeen he kirjoittivat aiheesta asiantuntijakommentin. Voitte yllättyä – saman väittämän lopputulos on erilainen, lähteistä riippuen.

Kierrätys on ratkaisu muovijäteongelmaan

Euroopan kansalainen tuottaa vuosittain keskimäärin 157 kiloa pakkausjätettä, josta viidesosa on muovia. Muovijätteestä on tullut silminnähtävä ongelma, ja sitä onkin alettu pitämään jopa ilmastonmuutosta suurempana uhkana. Jätteet ja luonnonresurssien niukkuus motivoivat uuden teknologian kehittelyä, mutta kierrättäminen on vain osa kiertotaloutta. Suljetun kierron tavoittelu edellyttäisi, ettei kierrätykseen kelpaamatonta muovia enää valmistettaisi lisää.

Elintarvikkeiden pakkaamiseen muovissa on hyvä säilyvyysominaisuus, joka on tärkeä pitkien kuljetusmatkojen ja pienten ruokakuntien yleistymisen vuoksi. Kaikki muovit eivät kuitenkaan sovellu kierrätettäväksi. Muovipakkauksia saatetaan parantaa erilaisilla kemikaaleilla ja väriaineilla, tai ne ovat eri muovilaatujen kerrostumia. Lisäksi kolmasosa merien muovijätteestä johtuu muovilaminaateista, eli esimerkiksi muovipäällysteisistä kertakäyttöastioista. Kiertotaloudessa suljetussa kierrossa ei ole jätteitä vaan raaka-ainetta, jolloin materiaalien arvo säilyy korkeampana pidempään.  Kierrätysmuovi on haluttu raaka-aine ja siitä valmistetaan tuotteita kukkapurkeista vessaharjoihin. Toisaalta kierrätysmuovin uudelleen kierrättämisen mahdollisuuksista ei juuri löydy tietoa.

Muovin hiilivedyt voidaan uusiokäyttää muuttamalla eri muovilaadut nesteeksi termolyysiprosessilla, jolloin arvokkaat hiilivedyt palautuvat takaisin muoviteollisuuteen. Myös tuotesuunnittelulla ja uusilla pakkausmateriaaleilla on merkittävä rooli, sillä pakkausten tulee olla kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä EU:n muovistrategian mukaan. Vaikka merten muovijätettä osataan hyödyntää, on edelleen ratkaisematta, miten estää jätteiden päätyminen mereen. Tällä hetkellä muoveista vain osa on kierrätettäviä, ja tästä syystä kierrätyksen ei voida sanoa yksinään ratkaisevan muovijäteongelmaa.

Teksti: Tiia Tuomisto, kestävän kehityksen opiskelija

Lähteet: Ympäristöministeriö, Sitra, Euroopan komissio, Suomen Ympäristökeskus

Lähde: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/when-beaches-become-dumping-grounds

 

 

Leave A Reply