Kestävää kehitystä yhteisillä aalloilla

0

Vanajavesikeskus aloitti toimintansa vuonna 2010 ja yksi sen pääyhteistyökumppaneista on alusta asti ollut Hämeen ammattikorkeakoulu. Yhteistyötä on tehty niin tutkimuksen kuin opetuksenkin saralla ja opiskelijat ovat päässeet tutustumaan vesienhoitotyön arkeen erilaisten projektien, opinnäytetöiden ja harjoittelujaksojen kautta. Vanajavesikeskuksen asiantuntemusta on hyödynnetty mm. HAMKin opetuksessa ja Biotalouden yksikön hankkeiden ohjausryhmissä sekä HAMKin osaamista taas mm. Vanajavesikeskuksen asiantuntijaelimessä, vesijaostossa.

Kaksi vuotta sitten käynnistimme yhteistyössä HAMKin, Vanajavesikeskuksen ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön kanssa Yhteisillä aalloilla –viestintähankkeen, jossa päästiin tehokkaasti hyödyntämään kunkin toimijan erityisosaamista. Hankkeessa oli neljä teemaa: rannat, kalat, vesienhoito ja ympäristökasvatus, jotka tukivat hankkeen päätavoitetta lisätä maaseudun asukkaiden kiinnostusta omaa elinympäristöään kohtaan, kannustaa hoitamaan sitä omaehtoisesti ja hyödyntämään sen mahdollisuuksia. Hankkeessa edistettiin kotimaisen kalan käyttöä, kehitettiin uusia vesienhoidon menetelmiä sekä panostettiin lasten ja nuorten toiminnalliseen ympäristökasvatustyöhön.

Euroopan maaseuturahaston rahoittama Yhteisillä aalloilla –hanke alkoi 1.9.2015 ja päättyi 31.8.2017. Jo hankkeen suunnittelussa teimme tiivistä yhteistyötä HAMKin Kestävä kehitys –koulutusohjelman kanssa.

Yhteiset projektit suunniteltiin niin, että oppimismoduuliin osaamistavoitteet täyttyivät mahdollisimman hyvin ja tukivat teoriatiedon omaksumista.

Aidot oppimisympäristöt tukivat näin myös hankkeen tavoitteita. Esimerkiksi virtavesien elinympäristökunnostuksia tehtiin Sääjärvenojalla, Kutalanjoella ja Renkajoella, jossa tulevat ympäristösuunnittelijat kivesivät koskia ja rakensivat kutusoraikkoja asiantuntijaohjauksessa. Opintojen lomassa myös retkeiltiin ja mm. Vesijärviretkellä tutustuttiin järviruo`on talviniittoon ja nykyään jo harvinaiseen talvinuottaukseen.

Suurin yksittäinen yhteinen ponnistus oli syksyllä 2016 käynnistynyt ympäristökasvatusprojekti, jossa kestävän kehityksen opiskelijaryhmä otti vastuulleen tapahtumapäivän suunnittelun ja toteutuksen Evon metsäalueella. Haasteelliseksi projektin teki kohderyhmä, joka oli noin sata seitsemännen luokan oppilasta Hakkalan koulusta Lammilta.

Alusta saakka näkyi nuorten oma kädenjälki, kun he perustivat tapahtumalle Instagram-profiilin, jotta seiskaluokkalaiset voisivat seurata seikkailupäivän rakentumista reaaliajassa.

Seikkailuradan mobiilisovelluksella majavarastilla

Myös tapahtuman toteutusformaatti oli meille uusi, mutta nuoria varmasti kiinnostava; mobiiliseikkailurata! Kekeläiset kävivät ahkerasti Evolla tekemässä käytännön reittisuunnitelmaa sekä ideoimassa aiheita. Omalla kampuksella taas rakennettiin mobiilisisältöjä rasteille.

Lokakuun räntäisessä pystytuulessa ja vaakasateessa purkautui busseista Evon lentokentän maastoon aamu-uninen satapäinen nuorten joukko, joka näytti haluavan välittömästi takaisin lämpimään autoon. HAMKin opiskelijaryhmä otti joukon kuitenkin nopeasti näppeihinsä ja jakoi ryhmiin. Kun älypuhelimet sitten aukesivat ja tehtävärata veti ryhmiä neljään suuntaan, unohtui kylmyys ja kurjuus koko joukolta.

Päivä onnistui huikean hyvin ja sekä asiakkaat että me toteuttajat olimme tyytyväisiä iloiseen tapahtumaan ja toteutukseen, jossa kaikki oppivat luonnosta ja ympäristöstä uudella innostavalla tavalla.

Tässä projektissa kestävän kehityksen opiskelijoihin luotettiin ja he olivat koko projektin ajan asiakkaan ensikontaktista toteutukseen toiminnan keskiössä. Tuloksena oli uusi, innovatiivinen ja helposti lähestyttävä tapa kylvää siemen nuorten ympäristövastuulliseen arkeen.

Edellä kuvattu esimerkki osoittaa hyvin, kuinka työelämä ja koulutus saavat yhdessä aikaan enemmän ja yksi plus yksi ei olekaan kaksi. Hämeen ammattikorkeakoulu ja Vanajavesikeskus rakentavat yhdessä uutta ympäristöhanketta vuosille 2018-2020.

Mika Soramäki, Projektipäällikkö, Biotalouden yksikkö

 

 

 

Leave A Reply