Keke-opiskelijat lähtivät vastuullisesti laukalle

0

Syksyn 2020 aikana Hamkin kestävän kehityksen koulutus ja Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta-Hämeessä -hanke veivät hevosyritysten vastuullisuusajattelun aivan uudelle tasolle laatimalla yrityksille vastuullisuussuunnitelmia. Mukaan opiskelijaprojektiin lähti hyvin erityyppisiä hevosyrityksiä eri puolilta Suomea.

Vastuullisuussuunnitelmat toteutettiin yrityslähtöisesti ja kunkin yrityksen omien tarpeiden ja erityispiirteiden mukaan. Suunnitelmissa kartoitettiin yritysten nykytilaa – toimintaympäristöjä ja -kulttuuria, erilaisia työprosesseja, resurssiviisautta. Näiden pohjalta tarjottiin yrityksille erilaisia kehittämisehdotuksia, sekä laadittiin mittareita, joilla vastuullisuutta päästään käytännössä osoittamaan ja mittaamaan. Suuressa roolissa vastuullisuussuunnitelmia oli viestintä. Hevosyrityksissä vastuullisuusasiat toteutuvat usein hienosti, mutta niistä viestimiseen kaivataan vielä tukea ja tuoreita ideoita.

Ulkoisen ja sisäisen vastuullisuusviestinnän merkitys tulee jatkossa vielä korostumaan entisestään, kun erilaisten hevosalan palveluiden kysyntä on kasvanut. Ulkoisella viestinnällä kerrotaan vastuullisuusasioista ulospäin ja sisäisellä sitoutetaan ja motivoidaan henkilöstöä sekä pidetään heidät ajan tasalla. Tällä hetkellä esimerkiksi asiakkaiden bioturvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat sellaisia, joista kannattaa aktiivisesti ja avoimesti kertoa ja päivittää tietoa koko ajan.

Opiskelijat työskentelivät tiimeissä ympäri Suomea, osin etänä ja osin myös yrityksissä vieraillen. Opiskelijoiden ohjaamisesta vastasi kestävän kehityksen lehtori Sanna Hakkarainen.

Matkalla kohti kestävämpää hevosmatkailua

Kittilän Levillä toimiva hevosmatkailuyritys Polar Lights Tours sai yhteistyön kautta paljon käytännön apuja tiellään kohti Sustainable Travel Finland ja Green Activities -sertifikaatteja.

Sustainable Travel Finland on kehityspolku ja merkki, joka tarjoaa yrityksille ja matkailukohteille konkreettisia työkaluja kohti kestävämpää matkailua. Merkki on olemassa olevia sertifikaatteja yhteen kokoava sateenvarjomerkki, josta matkailijat ja yhteistyökumppanit tunnistavat vastuullisuuteen sitoutuneet yritykset ja alueet.

Green Activities puolestaan on 2019 julkaistu kriteeristö, joka on kehitetty tukemaan luontoyrittäjien vastuullisuustyötä. Merkki on erityisesti tarkoitettu luontoyrittäjille, jotka vievät matkailijoita luontoon tai käyttävät luonnontuotteita osana palveluita. Kriteeristön osa-alueita ovat ympäristöjohtaminen, henkilöstö, asiakkaat, ympäristöaktiviteetit. Kumpaakaan merkkiä ei juurikaan vielä ole käytössä hevosmatkailuyrityksillä, joten Levillä tehty vastuullisuustyö toimii esimerkkinä muillekin.

”Laadimme yhdessä opiskelijoiden kanssa selkeän aikataulun ja askelmerkit, joiden avulla minun on helppoa edetä. Yhteistyö Hamkin opiskelijoiden sekä Kestävän hevosmatkailu -hankkeen kanssa on tarjonnut paljon hyödyllistä tietoa liittyen kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Hankkeen tarjoamat webinaarit ja aktiivinen viestintä ovat mahdollistaneet osallistumisen täältä Lapista saakka ja opiskelijayhteistyö osui juuri oikeaan saumaan” yrittäjä Päivi Hiukka toteaa tyytyväisenä”.

Aulangolla nollatoleranssi kiusaamiselle

Hämeenlinnalainen Aulangon ratsastuskoulu tekee jo entuudestaan paljon asioita laadukkaasti, sillä tallilla on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) myöntämän Laatutallisertifikaatti, joita myönnetään niin ympäristön, tilojen kuin hevosten hyvinvoinninkin suhteen ammattimaisesti hoidetuille talleille. Opiskelijaprojektissa luonnosteltiin Aulangolle laatukäsikirja, vastuullisuussuunnitelma sekä viestintä- ja markkinointisuunnitelma. Ympäristön tilaan liittyviä tavoitteita ja mittareita lisättiin luonnon monimuotoisuuden, kierrätyksen ja energian kulutuksen osalta. Sosiaalisen vastuun osalta keskeisin tuotos oli kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamiseen puuttumiseen liittyvä ohjeistus.

Yrittäjä Salla Varenti luonnehtii opiskelijayhteistyötä antoisaksi. ”Tiedämme itsekin monen vastuullisuusasian olevan jo hyvällä mallilla muutenkin, mutta tämä projekti avasi silmiä myös niistä ulospäin kertomiselle. Konkreettiset lajitteluohjeet asiakkaiden taukotilaan ja erillisen Vastuullisuus-osion lisääminen yrityksen verkkosivuille tuli lopultakin tehdyksi.”

Pilvenmäki vahvasti vastuullisuuden tiellä

Pilvenmäen Ravirata ja Valmennuskeskus on monella tavalla edelläkävijä raviurheilun vastuullisuuden saralla. Forssan edellisissä Kuninkuusraveissa vuonna 2006 tehtiin jo paljon asioita ympäristöystävällisemmän ja turvallisemman hevostapahtuman järjestämiseksi ja vauhti vain kiihtyy mentäessä kohti Pilvenmäen seuraavia Kuninkuusraveja 2022.

”Jo silloin kiinnitettiin erityistä huomioita jätehuoltoon, kierrätykseen ja lajitteluun, sekä avattiin suurelle yleisölle paljon hevosten hyvinvointiin liittyviä asioita. Edellisten Kuninkuusraviemme jälkeen vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tulleet osaksi meidän kaikkien arkea ja haluamme tuoda sen suurtapahtumien ohella entistä näkyvämmäksi osaksi jokapäiväistä raviarkea ja tapahtumia täällä Pilvenmäellä” raviradan toiminnan johtaja Elina Hirvonen toteaa.

”Pilvenmäen projektina syntyi resurssiviisaus-katselmus tilojen käytöstä sekä ravirata-alueen hyödyntämisestä luontaisena kokoamapaikkana valmennuskeskuksen talleilla syntyvän jätteen kierrättämiseksi Pilvenmäen kautta edelleen kierrätyskeskukselle. Olin antamassa näkemyksiä sekä tukea ja toimin jonkinlaisena hevosalan yhteyshenkilönä jakamassa tietoa alasta oppilaille. Tätä projektia viedään varmasti täältä radalta eteenpäin edelleen.

Opiskelijoiden kanssa parasta on heidän halunsa ymmärtää asioita ja ennakkoluuloton ideointiasenne. Loistavasti tuli havaintoja sekä näkökulmia ja erityisesti pidin ajatuksesta kiinteistöjen sekä alueiden hyödyntämisestä resurssiviisausnäkökulmasta.

Olin mukana koko projektin ajan ja itseäni yllätti, kuinka paljon opiskelijat sisäistivät monelle vieraasta toiminnasta ja löysivät uusia näkökulmia. He myös vierailivat ihan paikan päällä Forssassa paikkoihimme tutustuen!” Elina Hirvonen iloitsee.

https://www.hamk.fi/amk-tutkinto/kestava-kehitys-ymparistosuunnittelija-amk/

Menna Rantala toimii Kestävän hevosmatkailu -hankkeen projektipäällikkönä

Leave A Reply