Bongaa monimuoto-opiskelija! Kuusi merkkiä, joista tunnistat tämän kiehtovan luontokappaleen

0

Tarkkailtuani pian kahden vuoden ajan tiiviisti monimuoto-opiskelijoiden käyttäytymistä, toimintaa ja vuorovaikutusta kestävän kehityksen verkkopainotteisissa opinnoissa, haluan jakaa kanssanne muutamia hämmästyttäviä havaintoja näistä erityislaatuisista olennoista.

Monimuoto-opiskelijoita kohtaa mitä erilaisimmissa ympäristöissä, harvemmin kuitenkaan oppilaitosten kampuksilla. Näitä opiskelijoita voikin kutsua sopeutumisen mestareiksi, sillä he menestyvät monenlaisissa olosuhteissa ja hämmästyttävät monenlaisilla taidoillaan. Tässä kuusi piirrettä, joista monimuoto-opiskelijan voi tunnistaa.

1. Tehokkain ja suorituskykyisin opiskelijalaji
Mikään tai kukaan ei voita tehokkuudessa monimuoto-opiskelijaa, joka pystyy yhtä aikaa esimerkiksi valmistamaan päivällistä perheelleen, analysoimaan jälkikasvunsa heiluvan hampaan tilanteen sekä osallistumaan aktiivisesti opiskeluprojektin tiimipalaveriin. Kaikkein suurimpaan tehokkuuteen tähtäävien monimuoto-opiskelijoiden tiedetään pystyvän jopa yhdistämään kaksi moduulia, täysipäiväisen työn ja lapsiperhearjen. Monimuoto-opiskelija myös kiihtyy tarvittaessa nollasta sataan kahdessa sekunnissa.

2. Liikkuu luovasti eri ympäristöissä
Monimuoto-opiskelija toimii taitavasti reaali- ja virtuaaliympäristöissä – usein yhtä aikaa. On hyvinkin tavallista, että monimuoto-opiskelija osallistuu verkkoluennoille esimerkiksi harrastuskentän laidalta, autosta tai työpaikaltaan. Monimuoto-opiskelijalle netti on elintärkeä toimintaympäristö, mutta toisinaan esimerkiksi takkuileva internetyhteys tai ohjelmistojen ongelmat saavat opiskelijassa aikaan primitiivireaktioita.

3. Kyltymättömän utelias
Kestävän kehityksen monimuoto-opiskelija toteuttaa ihanteellisesti ajatusta, jonka mukaan ei ole olemassa tyhmää kysymystä. Hän kyselee, keskustelee, kyseenalaistaa ja ihmettelee. Luennot venyvät, koska monimuoto-opiskelijalla on aina asiaa. Tämä piirre erottaa monimuoto-opiskelijan sen sukulaisesta päiväopiskelijasta.

4. Rakentavasti kriittinen, mutta ärsytettynä saattaa näykkäistä
Monimuoto-opiskelija on kriittinen. Jos jokin asia ei monimuoto-opiskelijaa miellytä, hän kertoo sen. Monimuoto-opiskelija on vaativa ja laatutietoinen, eikä hän päästä itseään tai muita helpolla. Hän odottaa opinnoiltaan ja opettajiltaan paljon. Monimuoto-opiskelija esittää kritiikkinsä tavallisesti rakentavasti, mutta esimerkiksi sekavien tehtäväohjeistusten kanssa hänen kärsivällisyytensä saattaa pettää.

5. Luonteeltaan monimuotoinen
Monimuoto-opiskelijoiden joukosta löytyy mitä moninaisimpia luonteita. Yksi havainnoimissani tiimeissä esiintynyt piirre on, että monimuoto-opiskelija viihtyy omissa oloissaan pakertamassa tehtäviä ja kokee itsensä introvertiksi, mutta verkkoympäristössä hän kuitenkin uteliaisuutensa, innokkuutensa ja vahvan opiskelumotivaationsa vuoksi vaikuttaa hyvinkin ulospäinsuuntautuneelta. Usein monimuoto-opiskelijat osaavat ryhmissä toimiessaan hyödyntää tätä monimuotoisuuttaan ja saavuttavat ryhmätöissä hyviä tuloksia yhdistämällä eri yksilöiden vahvuudet.

6. Kantaa kokoonsa nähden suuria taakkoja
Kestävän kehityksen monimuoto-opiskelija kantaa kokoonsa nähden suuria taakkoja: Hän potee usein ympäristöahdistusta sekä kokee suurta vastuuta yhteiskunnan ja luonnon tulevaisuudesta. Hän haluaa pelastaa maailman ja toivoo siksi oppivansa kaiken mahdollisen kestävästä kehityksestä.

Raisa Autio, YSKEM19A2, tuleva ympäristösuunnittelija (AMK)

Leave A Reply