Bioinssiopiskelijoiden moduuliprojektina Elonkierron digikartta

0

HAMKissa opiskelijoiden opinnot tapahtuvat pitkälti tiimeissä erilaisten aitojen työelämäprojektien parissa. Tiimityöskentelyn kautta opitaan yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia taitoja sekä projektien kautta erilaisissa projektirooleissa toimimista. Biotalouden insinööri -koulutuksen opiskelijaprojektit pyritään hakemaan biotalouden alalta.

Syksyllä 2018 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden kanssa toteutettiin Luonnonvarakeskukselle Elonkierto-esittelypuiston digikartta Thinglink-palvelua hyödyntäen. Kartta sisältää kuvia, tekstiä, videoita ja 360-kuvia sisältötageineen. Projektiin nivottiin myös projektinhallinnan opinnot. Heti opintojen alussa käytiin tutustumassa Elonkiertoon ja sen tärkeisiin kohteisiin. Ensimmäisen opintomoduulin aikana opiskelijat kävivät kuvaamassa Elonkierrossa keräten materiaalia ja ideoita digikarttaa varten.

Digikartan työskentelyprosessi (Osa infograafia, jonka tekijä on opiskelija Karoliina Lindholm)

Varsinaisen digikartan työstäminen tapahtui syksyn toisessa eli eBiotalous-moduulissa. Aluksi opiskelijat työskentelivät omissa tiimeissään ideoiden ja suunnitellen kartan toiminnallisuutta, tehden projektisuunnitelmat ja samalla opetellen Thinglinkin käyttöä. Näin kaikki saivat perustaidot haltuun. Elonkierron henkilökunnan kanssa järjestetyn välitsekin jälkeen kaikista ehdotuksista poimittiin parhaat toiminnot ja tiimien voimat yhdistettiin.

Työn käytännön ohjaus tuli opettajalta. Loppuvaiheessa opiskelijat hoitivat varsin itsenäisesti projektin vetämistä, työnjakoa, kartan viimeistelyä ja kommunikointia asiakkaan suuntaan. Tuloksena syntyi hyvin toteutettu ja dokumentoitu, asiakkaan tarpeita vastaava, digikartta. Kartta on liitetty Elonkierron internet-sivuille ja vastuu sen päivittämisestä siirtyi Lukelle moduulin päätyttyä.

Biotalouden insinööri -koulutuksen YouTube –kanavalla kerrotaan koulutuksen ajankohtaisia kuulumisia niin opettajien kuin opiskelijoiden näkökulmasta. Oheisella videolla opiskelijat kertovat tarkemmin tästä projektista: Opiskelijavideo

Ensimmäisen vuoden opinnoissa tehdyt projektittiimityöskentelyn harjoittelu ja yhteistyön tekeminen yritysten kanssa tukevat hyvin opintojen jatkoakun toisena vuonna lähdetään työskentelemään pidempienkolmen moduulin mittaistentoimeksiantojen parissa insinööritoimisto-tiimeissä. 

Luken Elonkierto-puiston digikartta löytyy Elonkierron internetsivuilta: http://elonkierronystavat.fi/elonkierto/digikartta/

 

Johanna Salmia, kehittämispäällikkö, HAMK Biotalouden yksikkö toimii opettajana Biotalouden insinööri -koulutuksessa

Leave A Reply