Monipuolistista osaamista biotalouden koulutuksista

0

HAMKissa opiskelee tuhatkunta biotalouden tulevaisuuden asiantuntijaa – tulevia agrologeja, hortonomeja, metsätalousinsinöörejä, ympäristösuunnittelijoita, bio- ja elintarviketekniikan sekä biotalouden insinöörejä. Valmistuneen  asiantuntijan ansioluettelo voi olla vaikka alla olevan kaltainen.

Osaaminen
Olen vastavalmistunut luonnonvara- ja ympäristöalan (AMK, 240 op) taitava ja innovatiivinen ongelmanratkaisija.
Ydinosaamistani ovat kannattava asiakas- sekä työelämälähtöinen toiminta niin maa- ja metsätaloudessa kuin puutarhojen rakennetuissa ympäristöissä. Hallitsen myös sovelletun ympäristötekniikan prosesseja sekä raaka-aineiden käsittelyn alkulähteeltä valmiiksi tuotteeksi. Kestävän kehityksen näkökulma kulkee mukana työni kaikilla osa-alueilla.

Tavoitteeni
on työskennellä bio- ja kiertotalouden asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä huomioiden ympäristön monimuotoisuus, kestävä kehitys sekä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeet myös kansainvälisellä tasolla.

Vahvuuteni
Tuotannon kasvutekijät ja teknologian tuntemus: hallitsen ympäristön rakenteet, materiaalit, menetelmät ja tuotteet erilaisissa toimintaympäristöissä sekä osaan käyttää alan soveltavaa teknologiaa esim. dronet, robotiikka, älykkäät tuotantolaitteet.

Vastuullisuus: osaan toimia kestävän kehityksen näkökulmat ja kannattavuus huomioiden bio- ja kiertotalouden eri tehtävissä esim. maa- ja metsätaloudessa, rakennettujen ympäristöjen suunnittelussa ja hoidossa sekä elintarvikealalla.

Verkostot: Biotalouden toimijaverkostot kuten tuotanto, kauppa, teollisuus ja asiakkaat ovat opintojen aikana tulleet tutuiksi työelämälähtöisten projektien, opinnäytetyöni sekä työkokemuksen kautta.

Työelämäosaaminen: Olen ollut työharjoittelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimuskeskuksessa ja UPM yrityskonsernissa asiantuntijaharjoittelussa. Kansainvälisessä vaihdossa olin Ranskassa viinitilalla. Lisäksi olen pienestä pitäen asunut ja työskennellyt maatilalla.

 

Tuisku Tekevän ansioluettelon koosti Tarja Koskinen, kestävän kehityksen opintojen ohjaaja

 

Leave A Reply