Timo sai syvyyttä tilinpäätöstyöhön Asunto-osakeyhtiön taloushallinto -koulutuksessa

0

Asunto-osakeyhtiön taloushallinto –koulutus syvensi Timo Satuvuoren osaamista tilinpäätösasioiden saralla. Kirjanpitäjää hänestä ei tämän koulutuksen perusteella tullut, mutta sehän ei toki ollut tarkoituskaan. Koulutuksen aikana Timo sai hyvin kerrattua keskeisiä asioita, joita tarvitsee esitellessään tilinpäätöksiä hallituksille ja yhtiökokouksissa. Pelkkä lukutaito ei tässä kohtaa riitä, vaan ymmärrys lukujen taakse on tarpeen.

Timo Satuvuori toimii yrittäjänä ja isännöitsijänä Pirkanmaan Pro Isännöinti Oy:ssä. Yritys toimii Valkeakoskella, Tampereella ja Hämeenlinnassa, he hoitavat noin 100 taloyhtiön isännöinnin. Taloyhtiöiden kirjanpito ostetaan alihankintana. Timo ja heidän kiinteistösihteeri osallistuivat koulutukseen yhdessä, tavoitteena saada parempi ymmärrys tilinpäätösasioihin ja sitä kautta he pystyvät paremmin ohjaamaan tilinpäätösten laadintaa.

Timo suosittelee koulutusta ammattilaisille, jotka täydentävät osaamistaan ja hakevat ymmärrystä tilinpäätöstyöhön. Perustiedot omaavana, Timo koki saavansa koulutuksesta enemmän irti. Hän piti verkkokoulutusta hyvänä asiana, jos ei ole mahdollista olla pois työpaikalta. Syvällisemmät keskustelut saattavat kuitenkin jäädä verkkokoulutuksessa pienemmälle kuin tavallisessa lähiopetuksessa, toteaa Timo. Ryhmä kokoontui ensimmäiseen tapaamiseen Hämeenlinnaan ja loput tapaamisen olivat verkossa.

Koulutus suoritetaan erilaisten tehtävien avulla, joista osaa Timo piti haasteellisena ja aikaa kului enemmän kuin oli alun perin suunnitellut. Tehtävien tarkoituksena onkin haastaa opiskelijat tutkimaan asioita perin pohjin.

Seuraava toteutus käynnistyy syksyllä 2016
Lisätietoja: www.hamk.fi/taydennyskoulutus/yrli
Tanja Metsomäki, tanja.metsomaki(at)hamk.fi, 040 571 5575

Leave A Reply