Kehittämisprojektina verkkomarkkinointisuunnitelma

0

Ryhmä liiketalouden opskelijoitaKolme liiketalouden opiskelijaa, Alpo Tiensuu, Kai Filali ja Aleksi Viskari, suunnittelivat Häme-Matkat Oy:lle verkkomarkkinointisuunnitelman. Alun perin toimeksiantona oli löytää muutama sosiaalisen median kanava yrityksen käyttöön, mutta toimeksianto muokkaantui projektin aikana yrityksen toiveiden mukaisesti. Opiskelijaryhmä pääsi myös käytännössä näyttämään yrittäjälle, mitä heidän tekemänsä verkkomarkkinointisuunnitelma piti sisällään.

Opiskelijaryhmä piti kokemusta hyvin mielenkiintoisena ja opettavaisena. Jo tunneilla opittujen asioiden lisäksi projektia varten tuli etsittyä lisätietoa verkkomarkkinoinnista. Näin opiskelijoiden tietämys aiheesta kasvoi entisestään. Opiskelijaryhmä kertoi, että projektin tärkein oppi oli se, että tällaisia projekteja tehdessä on tärkeää miettiä sen hyödynnettävyyttä niin toimeksiantajan kuin opiskelijoiden näkökulmasta.

Yrittäjä Arjaliisa Arralta saatu palaute oli positiivista ja hän piti erityisesti käytännön vinkeistä. Häme-Matkat aikoo hyödyntää opiskelijoiden tekemää verkkomarkkinointisuunnitelmaa tulevaisuudessa.

Kirjoittajat: liiketalouden opiskelijat Jenni Toivonen ja Johanna Teitto

Kehittämisprojekti oli osa Hyvän työelämän ääni (ESR) -hanketta, jossa tuetaan erityisesti pienyritysten tuottavuutta, kannattavuutta ja työhyvinvointia Hämeessä. Lisätiedot: projektikoordinaattori Marjo Vaalgamaa, p. 050 574 5156.

Leave A Reply