0

Oppivelvollisuusikä nousi 18 vuoteen, joten perusopetuksen päättävän oppilaan on hakeuduttava nivelvaiheen koulutukseen, toisen asteen koulutukseen…More