Hyvään tukeen ja ohjaukseen tarvitaan kaikkien panosta

0

Joskus on hyvä pysähtyä tarkastelemaan asioita uusilta näkökulmilta. Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa on kolmen vuoden ajan tuotettu tutkittua tietoa erityisopetukseen, erityiseen tukeen ja ohjaukseen. Opiskelijoiden ääntä on kuultu. Tietoa on eri tavoin jalostettu arjen toimintoihin soveltuvaan käyttökelpoiseen muotoon.

Kokoavia ajatuksia hankkeen julkaisussa

Viimeisenä hankkeessa tuotettu julkaisu ”Erityisen hyvä tuki ja ohjaus – oppijan oikeus, opettajan taito” on nyt valmistunut. Kirjoittajat nostavat artikkeleissa erityisopetukseen, erityiseen tukeen, ohjaukseen ja opettajankoulutukseen liittyviä keskeisiä teemoja tarkasteluun.

Oppivelvollisuusajan jatkaminen tekee tuen ja ohjauksen teemoista ajankohtaisia kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa. Ohjaus tulee olemaan entistä suurempi osa jokaisen opettajan toimintaa. Hyviin tuloksiin pääsemiseksi tarvitaan tutkittua tietoa, kokeilua ja käytännön ohjeita. Julkaisun artikkeleissa pääsevät ääneen opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat. Hyvin sujuva opintopolku on keskeinen kysymys kaikilla kouluasteilla. Artikkeleissa kuullaan sekä lukion että ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ääntä.

Näkökulmia ohjaukseen ja erityiseen tukeen haastaa lukijaa kriittisesti pohtimaan kenen ehdoilla erityisen tuen opiskelijoiden ohjausta tehdään. Lukiolaisten hyvinvointia ja tuen tarpeita käsittelevän artikkelin materiaali on kerätty ennen korona-aikaa, mutta tuloksia lukiolaisten lisääntyvästä uupumuksesta on saatu jo aiemmin kouluterveyskyselyissä. Aihe on siis varsin ajankohtainen. Erityistä tukea saavan opiskelijan hyviä opiskelukokemuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä ammatillisessa koulutuksessa käsittelevässä artikkelissa opiskelijan ääni pääsee varsin vahvasti esille.

Osaamismerkkien avulla tapahtuvaa opettajien ohjauksen ja erityisen tuen osaamisen kehittämisessä opettajaopiskelijat ovat olleet mukana. He ovat testanneet materiaalia ja osaamismerkkien toimivuutta osaamisen tunnistamisessa. Näkemyksiä ammatillisen erityisopettajakoulutuksen kehittämistarpeista ja ammatillisen erityisopettajan tulevaisuuden näkymiä pohditaan kahdessa artikkelissa. Ammatillisen koulutuksen uudistus on muuttanut opinto-ohjaajan ja erityisopettajan työtehtäviä. Julkaisussa esitellään erilaisia vaihtoehtoisia malleja ammatillisen erityisopettajakoulutuksen ja opinto-ohjaajakoulutuksen uudistamiseen.

Erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen haastavaa rajankäyntiä opinto-ohjauksen näkökulmasta tarkastellaan sekä esimerkkitapausten että teorian pohjalta. Ammatillisen valmentavan koulutuksen (VALMA) teoreettisia perusteita ja käytännön toteutusta kuvataan ja pohditaan kokemusten hyödyntämistä uudessa TUVA-koulutuksessa.

Kokemuksia alueellisesta yhteistyöstä ja tuloksia lukion opettajille suunnatusta pilottitoteutuksesta oppimisen tuen ja hyvinvoinnin rakentamisessa esitellään. Viimeisenä avataan opettajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutussuhteen merkitystä.

Julkaisun artikkelit käsittelevät monimuotoisesti ohjauksen, erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen teemoja. Koulutuksessa tapahtuvien muutosten ja uudistusten pitää näkyä myös opettajille tarjottavassa koulutuksessa. Oppijan oikeus ohjaukseen ja tukeen kattaa laajan kirjon toimenpiteitä hyvin kevyestä tuesta aina vaativaan erityiseen tukeen asti. Parhaat tukitoimet lisäävät kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia.

Ajattelemisen aihetta

Pienillä teoilla voi joskus olla suuri vaikutus. Hankkeen aikana tuotetusta runsaasta materiaalista teen joitakin nostoja, jotka toivottavasti herättävät ajattelemaan uudella tavalla.

”Ableismilla tarkoitetaan normittunutta vammattomuuden ihailua ja itsestään selvänä pitämistä. Ableismin ydin on, että vammaiselle kuuluu olla ulkopuolinen, erilainen ja huonompi. Ableismi on sekä ajattelemattomuutta että syrjintää.” näin kirjoitti Jari Karttunen blogissaan ”Ableismi on termi ja käsite, joka on jokaisen opiskelijaa ohjaavan tärkeää tietää” Käytännön esimerkkien avulla Jari avaa käsitteen merkitystä ja käy läpi yksinkertaisia keinoja asian korjaamiseksi. Ensin pitää kuitenkin ymmärtää, mistä on kysymys.

Opetuksen, oppimisen ja oppimisympäristöjen tulee olla saavutettavia, jotta kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ja edetä opinnoissaan parhaalla mahdollisella tavalla. Toteutuuko tavoite? Sitä kuvaavat esteettömyysasiantuntija Piia Jolla ja kokemustoimija Anna-Reeta Pakarinen videossa, ”Kokemuksia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta” Kaikkien opettajien soisi näkevän tämän videon. Esiintyjät antavat kaikille yksinkertaisen ohjeen ”Kysykää ja olkaa avoimia”.

Monikulttuurisessa koulussa jokainen opettaja on kielenopettaja. Oppimisessa kannatta hyödyntää opiskelijoiden äidinkieltä ja tukea monikielisyyttä. Kielitietoinen opetus ja kannustaminen kielen käyttöön vahvistaa osallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää tasa-arvoa. Kielitietoinen opettaja arvostaa koulun monikielisyyttä. ”Kielitietoisuus lukiossa” esityksessä Minna Saarinen ja Sonja Ojala antavat hyviä vinkkejä siihen, miten ajattelutapaa muutetaan ja heikkous muuttuu vahvuudeksi.

Edellä muutamia esimerkkejä runsaan materiaalin joukosta. Niiden sanoman toivoisi muuttuvan arjen käytännöksi. Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali löytyy hankkeen sivuilta kohdasta Julkaisut ja materiaalit

Tämä on viimeinen Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeen blogi. Hankkeen koordinaattori kiittää kaikkia ihania ja aktiivisia hankkeen toimijoita. Te kaikki teette huikean hienoa työtä opiskelijoiden eteen. Kiitos myös kaikille hankkeen seuraajille. Toivottavasti olemme pystyneet antamaan teille joitakin uusia ajatuksia.

Pirjo Kaitala
HAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Leave A Reply