Tagged: ammatillisen opettajankouluttajan työ

0

OPEKE-hankkeen A3 kehittämisosiossa – Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen – on hankkeen alusta lähtien tiiviisti työskennelty opettajankouluttajan…More