”Let the battle begin” – Innostavaa sparrausta, tutustumista kanssakilpailijoihin ja heidän ehdotuksiinsa

0
Self care -teeman asiantuntija Sigrid Aketun, Geriatric Resource Center, antaa vinkkejä sparraustyöpajassa
Self care -teeman asiantuntija Sigrid Aketun, Geriatric Resource Center, antaa vinkkejä sparraustyöpajassa

Merja Saarela, yliopettaja ja MATEC -tutkimusryhmän vetäjä sekä Grapewine for Accessibility (G4A) kilpailuryhmän vetäjä.

Nordic Innovation Real Challenge kilpailussa jatkoon päässeet 75 kilpailuehdotusta ja niiden esittäjät tapasivat alkuviikosta 4.-5.5.2015 Matchmaking ja sparraus -tapahtumassa Kööpenhaminassa. HAMK:n MATEC-tutkimusryhmän Grapewine For Accessiblity (G4A) ehdotus oli yksi näistä mukana olleista sparrauskohteista. AFUK:n iso sali täyttyi innokkaasta pörinästä ja ristipölytyksestä, kun pohjoismaiden pelle pelottomat kerääntyivät modernin sirkuksen kehtoon.

Kilpailun ohjausryhmän puheenjohtaja Juha Jolkkonen, Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden osastopäällikkö, nosti esiin ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotusten korkeatasoisuuden. Hän kertoi kilpailun suosion yllättäneen positiivisesti raadin. Ehdotuksiahan tuli kaikenkaikkiaan 414. Ehdotusten esittäjien taustat olivat olleet hyvin erilaisia. Näitä näkökulmia pohtiessaan raati oli päätynyt ratkaisuun, että kilpailussa tullaan palkitsemaan kolme ehdotusta. Pääpalkinto on edelleen 1 000 000 NOK, mutta lisäksi tullaan palkitsemaan pohjoismaisesta yhteistyöstä 200 000 NOK ja paras opiskelijoiden ehdotus 100 000 NOK palkinnoilla. Erityisesti opiskelijaidean palkitsemisella halutaan rohkaista pohjoisen nuoria osallistumaan jatkossakin aktiivisesti innovointiin ja pohjoismaisen hyvinvoinnin kehittämiseen.
Tapahtuman rakenne muodostui innovaatioiden kehittämisen kannalta tärkeistä avainpuheenvuoroista ja sen jälkeen toteutetuista ryhmätöistä. Tavoitteena oli testata ideoiden kestävyyttä ja avartaa kehittämisnäkökulmia. Päivien aikana kukin kilpailija piti myös ehdotuksestaan minuutin pitsauspuheenvuoron, jonka jälkeen toiset saivat kysellä lisää ideasta ja osallistua idean kehittämiseen. Lisäksi oli mahdollisuus haastatella pohjoismaisten pääkaupunkien johtajia, kilpailuraadin jäseniä ja rahoittajia. Tilaisuutta leimasi vahva pohjoismainen kulttuurileima. Tilaisuus pidettiin AFUK:n (The Academy for Untamed Creativity) tiloissa. Tilaisuudessa nähtiin AFUK:n opiskelijoiden huikeita modernin sirkuksen esityksiä ja teatteria, johon oli upotettu kaikilla pohjoismaisilla kielillä kannustusta ja tsemppausta jatkoon.
Tilaisuuden lopuksi julkaistiin seuraavan vaiheen ohjeet ja kriittiset valintakriteerit 25 parhaan joukkoon pääsemiseksi. Seuraavan vaiheen valinnoissa tullaan painottamaan kilpailun alkuperäisten tavoitteiden täyttymistä ja perusteluja. Idean originelliuden ja pohjoismaisen laadun tulee käydä ilmi ehdotuksesta. Näitä ovat mm. inklusiivinen suunnittelu, visuaalisuus, toiminnallisuus ja käyttäjäystävällisyys. Seuraavan vaiheen ehdotusten jättämisen deadline on 27.5.2015.

 

Leave A Reply