HAMK:n MATEC-tutkimusryhmä pääsi Nordic Innovation Challenge kilpailussa jatkoon

0

Yhteispohjoismainen haastekilpailu Nordic Independent Living Challenge on valinnut 414 osallistujan joukosta 75 jatkoon päässyttä ehdotusta. HAMK:n MATEC-tutkimusryhmän Grapewine for Accessibility (G4A) on yksi onnekas jatkoon hyväksytyistä innovaatioista.

Grapevine for Accessibilityn (G4A) ideana on palveluiden saavutettavuustiedon tuottaminen ja kartoittaminen yhteisöllisesti mobiiliteknologiaa hyödyntäen. G4A:n perusta syntyi aiemmin toteutetussa Kulttuuripalveluiden saavutettavuus pilotissa (KUPS!) 2013-14, jossa kehitettiin uusia tapoja ja uudenlaista toimintakulttuuria palveluiden saavutettavuustiedon tuottamiseen ja  arvioimiseen. G4A:n avulla vinkit palveluiden saavutettavuudesta, parhaista ravintoloista ja muista vierailemisen arvoisista paikoista sekä niiden tarjoamista palveluista jaetaan vammaisten ja toimintakyrajoitteisten henkilöiden yhteisön sisällä. G4A toimii yhteisöllisenä älykännykkäsovelluksena, hyödyntää paikkatietoa ja käyttäjäprofiilia sekä rakentuu pelilliselle Foursquare-formaatille. Idean kehittelyn takana on ydintiimi, jossa on HAMK:sta tutkimusryhmän vetäjä, yliopettaja Merja Saarela, MIPsoft Oy:stä toimitusjohtaja Ilkka Pirttimaa ja Näkövammaisten keskusliitosta teknologia-asiantuntija Kaisa Penttilä.

Nordic Independent Living Challenge -haastekilpailun tavoitteena on löytää uusia teknologisia ja muita ratkaisuja tukemaan ikääntyneiden ja vammaisten ihmisten itsenäistä kotona asumista. Yhteisen kilpailun järjestävät Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon, Tukholman ja Reykjavikin kaupungit. Kilpailun pääpalkintona on miljoona Norjan kruunua (noin 120 000 euroa). Lisäksi jaetaan erikoispalkintoja parhaille yhteispohjoismaisille hankkeille ja opiskelijaprojekteille. Kilpailu toteutetaan neljässä vaiheessa vuosina 2015-2016. Kilpailun eri vaiheissa tarjotaan osallistujille mentorointia, työpajoja, verkostoitumistilaisuuksia, rahallista tukea, pilotointimahdollisuuksia ja ennen kaikkea ainutlaatuinen tilaisuus tehdä yhteistyötä pohjoismaisten pääkaupunkien kanssa. Ensimmäinen sparraustilaisuus on toukokuun 4.-5. päivä Kööpenhaminassa. Seuraavan vaiheen esitysten jättäminen on jo 27.5.

Leave A Reply