Älykkäiden äänimajakoiden kehittämisestä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa

0

Auditiivinen ääniopaste auttaa erityisesti sokeaa henkilöä löytämään rakennuksen sisäänkäynnin, palvelupisteen, kohokartan, hissin tai muun vastaavan kohteen äänen perusteella. Ääniopastetta nimitetään äänimajakaksi. Äänimajakoita käytetään tyypillisesti esteettömillä reiteillä julkisissa tiloissa, kuten matkakeskuksissa, rautatieasemilla, terveys- ja hyvinvointiyksiköissä. Äänimajakoiden käyttö on nostanut esiin kehittämishaasteita, esimerkiksi äänimajakan äänimerkki voi olla epäselvä tai heikosti havaittava, ääniympäristön muu meteli voi vaikuttaa kuuluvuuteen, saman kohteen useammat äänimajakat aiheuttavat suuntaamisvaikeuksia, toistuvasti kuuluva kova ääni alkaa häiritä ja ärsyttää jatkuvasti paikalla olevia henkilöitä. Näitä haasteita ratkotaan kolmessa Helsingin kaupungin rahoittamassa Äänimajakka -pilotissa, joista yksi on HAMKn vetämä Älykäs Äänimajakka -pilotti.

 

Jatkuvasti ääntä tuottavien äänimajakoiden haasteita

Jatkuvasti ääntävien äänimajakoiden laajamittaisempi käyttö julkisissa tiloissa ja palveluyksiköissä on nostanut esiin erilaisia kehittämishaasteita, joiden ratkaiseminen edellyttää monialaista lähestymistapaa. Osaltaan äänimajakoiden haasteet muodostuvat kuuluvuuteen ja käytettävyyteen liittyvistä teknisistä kysymyksistä, esimerkiksi äänimajakan äänimerkki voi olla epäselvä tai heikosti havaittava suhteessa tilan ääniympäristöön, taustahälyyn ja muuhun äänimaisemaan. Jos tilaan on asennettu useita äänimajakoita, niiden toisiinsa sekoittuvat äänet aiheuttavat äänimajakoita käyttäville henkilöille suuntautumisvaikeuksia. Osaltaan haasteiden luonne on sosiaalinen ja työhyvinvointiin liittyvä. Useiden samanaikaisesti kuuluvien äänimajakoiden äänten kakofonia, häly ja jatkuvasti toistuvat äänet alkavat ärsyttää tilassa säännöllisesti työskenteleviä henkilöitä, jotka sulkevat äänimajakat.

 

Älykkään äänimajakan perusta M-WAY -opastamismallissa

HAMK Smartin MATEC -tutkimusryhmän vetämä Älykäs äänimajakka -pilotti on yksi Helsingin kaupungin valitsemista ja rahoittamista nopeista piloteista innovatiivisten äänimajakkaratkaisujen kehittämiseksi. HAMKn lisäksi Älykäs äänimajakka -konsortiossa ovat mukana yritykset MIPSoft Oy, Axessible tmi ja Polku – Liikkumistaito H. Hirn.

Pilotoitavan äänimajakkaratkaisun sisällöllinen ja toiminnallinen perusta on rakennettu Multisensory Wayfinding (M-WAY) -opastamismallin mukaisesti. M-WAY-opastamismallilla tarkoitetaan katkeamattoman moniaistisen opastuksen suunnittelua ja toteutusta esteettömälle reitille palvelemaan eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä. M-WAY -mallia ja moniaistisia opastusratkaisuja sekä älykkäiden opastusratkaisujen ominaisuuksia on käytännössä kehitetty jo useammassa aiemmin toteutuneessa pilotissa ITIS Kauppakeskuksessa (sokean henkilön käyttämät maamerkit ja opastaminen kauppakeskusympäristössä), Tikkurilan matkakeskuksessa (sokean ja heikkonäköisen henkilön katkeamaton moniaistinen opastus esteettömällä reitillä), Ruskeasuon erityiskoulussa (erityisryhmien hätäpoistumisratkaisut julkisissa tiloissa).

 

Testattavana kolme älykkäiden äänimajakoiden käyttäjäskenaariota

Pilotoinnin tavoitteena on saada eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kokemuksiin pohjautuvaa tietoa äänimajakkaratkaisujen toimivuudesta ja käytettävyydestä kolmen erilaisen teknisen käyttäjäskenaarion kautta:
1. Jatkuvasti kuuluvat äänimajakat. Käyttäjinä henkilöt, joilla ei ole mitään teknisiä laitteita mukana. Älykkyys perustuu mm. äänimajakoiden ajastettuihin toiminnallisuuksiin, äänien, ääniympäristön ja käyttäjien psyko-sosiaalisten ominaisuuksien huomioimiseen.
2. Kaukosäätimellä kontrolloitavat hiljaiset äänimajakat. Hiljaisten äänimajakoiden käyttäjinä henkilöt, joilla on äänimajakoiden ohjaamiseen mukanaan kaukosäädin. 1-tason skenaarion lisäksi käytettävänä on kaukosäädin, jonka napilla voidaan aktivoida lähistön äänimajakoista kuvaus tai säätää äänenvoimakkuutta.
3. Älypuhelimen sovelluksella kontrolloitavat hiljaiset majakat. Hiljaisten majakoiden käyttäjinä henkilöt, joilla on älypuhelin ja siinä sovellus. Älypuhelimella ja sovelluksella aktivoidaan automaattisesti toimintoja äänimajakoissa. Automaattisesti aktivoitavat toiminnot reitin varrella täydentävät 2-tason skenaariota, jolloin esimerkiksi äänimajakan äänenvoimakkuus voi kasvaa automaattisesti ja äänimajakat saadaan puhumaan käyttäjän kielellä.

 

Älykkään äänimajakkaratkaisun suunnittelun päästepit

Sanakartta kohteesta. Älykkään äänimajakan suunnittelun aluksi Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksikön ala-aulasta on luotu ns. sanakartta, joka välittää sisältökuvausten kautta tietoa kohteesta, reiteistä, moniaistisista opasteista ja reittien varrelta löytyvistä päätöksentekoa tukevista havainnoitavista maamerkeistä. Sanakarttaa on hyödynnetty ratkaisussa kahdella tavalla.

  1. Kohteen sanakartat ja jatkuvasti kuuluvien äänimajakoiden äänimaailma on kuunneltavissa ja reitit simuloitavissa verkkosivuilta jo matkaa suunniteltaessa. Näin liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön on mahdollista luoda ennakkokuva kohteen reiteistä, opastusratkaisuista ja äänimaailmasta.
  2. Sanakarttojen ydin sisältö on pilkottu ns. hiljaisiin äänimajakoihin kuunneltavaksi ja seurattavaksi nelitasoisina viesteinä, jotka jaetaan joko GPS- tai iBeacon-välitteisesti reitin varrelle sijoitetuista kaiuttimista mobiilisovellusta tai kaukosäädintä hyödyntäen.

Äänten digitaalisen simulaatioympäristön rakentaminen. Johtuen Covid-19 pandemiasta ja korkeasta tartuntariskeistä Kalasataman kohteessa, ratkaisujen kehittämiseksi rakennettiin digitaalinen äänten simulaatioympäristö. Visuaalisena perustana toimi Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen ala-aulan pohjakartta. Auditiivisen ääniympäristön äänet tallennettiin paikan päällä Kalasatamassa. Simulaatioympäristöä voitiin hyödyntää turvallisesti äänimajakoiden kehittämisessä kokemusasiantuntijoiden ja projektiryhmän kanssa.

Kokemusasiantuntijatyöpajat majakkaratkaisun iteroimisessa. Älykkäiden äänimajakoiden konseptin ratkaisut yhteiskehitellään kokemusasiantuntijoiden ja Kalasatamassa työskentelevien työntekijöiden kanssa. Kehittäessämme älykästä ratkaisua käyttäjäskenaarioiden taakse, olemme toteuttaneet useita työpajoja sokeiden henkilöiden kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa muokkasimme sanakarttaa, ilmaisumuotoja, toiminnallisia ominaisuuksia. Sitten synkronoimme sanakartan ja äänten simulaatioympäristön jatkuvasti ääntä tuottaviin äänimajakoihin ja kontrolloitaviin äänimajakoihin. Haimme työpajoissa erilaisista tulokulmista ääniä, jotka eivät ärsyttäisi jatkuvasti kuultuna, mutta jotka olisivat identifioitavissa ympäristössä. Myös kontrolloitavien äänimajakoiden äänten, puheen ja kielten valikoima oli mahdollista työstää simulaatioympäristössä.

 

Etsimme vastauksia pilotoimalla Älykästä äänimajakka -ratkaisua Kalasatamassa

Älykästä äänimajakka -ratkaisua pilotoidaan fyysisesti Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa ajalla 27.9. – 15.10.2021. Testaamista voi tehdä itsenäisesti tai Helsingin kaupungin vetämissä kokemusasiantuntijakävelyissä. Etsimme jatkuvasti ääntä tuottavien majakoiden osalta vastauksia kahdesta näkökulmasta:

  1. Mitkä ovat tärkeimmät jatkuvasti päällä olevat äänimajakat?
  2. Mielipiteesi ja kokemuksesi äänimajakoissa käytetyistä kolmen tyyppisistä äänistä:
    1. Äänimajakan kautta vahvistetut luonnolliset ääniympäristön äänet, esimerkiksi oven narina
    2. Puhutut äänet äänimajakoissa, esimerkiksi A-hissi
    3. Vakiintuneet tutut äänimajakan äänet, esimerkiksi ulko-ovessa Iiris-talon satakieli.

Jatkuvasti ääntä tuottavien majakoiden lisäksi haluamme palautetta kokemuksista ja halusta kontrolloida kaukosäätimellä ja/tai älykännykän sovelluksilla ns. hiljaisia äänimajakoita, joita kytketään päälle vain tarvittaessa. Kuljettaisitko mielluummin mukanasi kaukosäädintä vai älykännykkää kytkeäksesi hiljaiset äänimajakat päälle?

Järjestämme Kalasataman Älykkäästä äänimajakka -ratkaisusta infotilaisuuden 1.10. klo 10-11 yhteistyössä Näkövammaisten liiton kanssa. Jos olet kiinnostunut asiasta, ota yhteyttä juha.sylberg@nkl.fi.

Leave A Reply