Kansallisen Helppo liikkua -viikon teemana ulkoilu ja luonnossa liikkuminen

0
KUPS!-pilotissa kehitetty Tavis-malli saavutettavuustiedon tuottamiseen ja arviointiin.
KUPS!-pilotissa kehitetty Tavis-malli saavutettavuustiedon tuottamiseen ja arviointiin.

Tällä viikolla vietetään jo kolmatta kansallista Helppo liikkua -viikkoa (10.-16.5.2015). Tänä vuonna teemana on ulkona ja luonnossa liikkumisen helppous. Viikon aikana järjestetään teemaan liittyen monenlaisia tempauksia ja tietoiskuja. Samalla kerätään helppoliikkua.fi-karttapalveluun vinkkejä esteettömistä ja esteellisistä ulkoilu- ja liikkumispaikoista. Esteettömällä ympäristöllä tarkoitetaan helppoa pääsyä erilaisiin kohteisiin, vaivatonta liikkumista ja siirtymistä paikasta toiseen sekä liikennevälineisiin. Esteettömyys tarkoittaa myös selkeitä opasteita ja hyvää kuunteluympäristöä.

Invalidiliitto ry aloitti vuonna 2011 viestinnällisen Helppo liikkua -kamppanjoinnin lisätäkseen keskustelua esteettömyydestä ja kiinnittääkseen huomiota kaikkien ihmisten mahdollisuuteen liikkua. Visiona on kaikille toimiva ja esteetön ympäristö, jossa on helppo liikkua, taittoipa matkaansa lastenvaunujen, pyörätuolin, keppien tai painavien kantamusten kanssa. Tämän vuoden teemaviikolla kiinnitetään erityistä huomiota ulkoilupaikkojen esteettömyyteen. Viikon aikana myös kerätään merkintöjä hyvistä ja huonoista paikoista helppoliikkua.fi-karttapalveluun. Verkkosivustolla voi kuka tahansa käydä antamassa vinkin helppokulkuisista paikoista esimerkiksi lastenvaunujen tai apuvälineiden kanssa liikkuville. Sivustolla voi myös antaa palautetta hankalista paikoista.

Esteettömyys ei ole pelkästään ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asia. Helppokulkuiset rakennukset ja selkeästi opastetut reitit palvelevat meitä kaikkia. Uusimmassa Hämeen Yrityssanomien numerossa 5/2015 on hyvä artikkeli esteettömyydestä ja yrittäjyydestä ”Esteettömyys on meidän kaikkien asia”. Yritykset ja erilaiset kohteet voivat teettää liikkumisympäristölleen esteettömyyskartoituksen. Jos esteettömyyskartoitus osoittaa, että rakennuksessa on helppoa liikkua, saa kohde Helppo liikkua -merkin ovensa pieleen. Tämä vahvistaa yrityksen brändiä yhteiskuntavastuullisena toimijana.

Myös HAMK:ssa, MATEC-tutkimusryhmässä esteettömyys ja saavutettavuus teemat ovat vahvasti tämän vuoden hankkeiden teemana. Palveluiden saavutettavuutta on tarkasteltu jo KUPS! -pilotissa (15.8.-31.12.2013). Tässä pilotissa vammaiset henkilöt tuottivat itse esteettömyystietoa käyttämistään kulttuuripalveluista. Ajatuksena oli osallistaa ja valtauttaa vammaisyhteisöä vaikuttamaan sosiaalisen median kautta. Pilotissa kehiteltiin ns. Tavis-malli, jolla tuotettiin tietoa palveluiden esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Ideana oli jättää muille vastaavan kulttuuripalvelun käyttäjille tai käyttöä suunnitteleville vinkkejä Foursquare– ja BlindSquare-sovelluksella. Tällä hetkellä tätä ideaa kehitellään eteenpäin nimellä Grapewine for Accessibility (G4A). Nyt työn alla on profiilien rakentaminen käyttäjille siten, että käyttäjäprofiili ja jätetyt vinkit on yhdistettävissä toisiinsa. Näin esimerkiksi toinen pyörätuolia käyttävä henkilö osaa poimia juuri hänen kaltaistaan käyttäjää koskevat vinkit.

Toinen saavutettavuuden ja esteettömyyden teema toteutuu esimerkiksi MATEC:n ILSI-hankkeessa. ILSI tulee sanoista Itsenäistä liikkumista sujuvoittavat iBeacon-tienlöytämisratkaisut. Ideana on rakentaa iBeaconien avulla ympäristö, johon voidaan lisätä kännykkäsovelluksen kautta kommunikoituvaa moniaistista älykkyyttä, esimerkiksi opastustietoa. Tällä hetkellä keskeisellä sijalla ovat sisätilapaikannuksen maamerkkiperustaiset ratkaisut. Yhteiskehittelyä toteuteaan erityisesti heikkonäköisten ja sokeiden henkilöiden kanssa isoissa tiloissa, kuten kauppakeskuksissa ja isoissa aulatiloissa.

Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen ESKE:n verkkosivulta löytyy runsaasti tietoa ja työkaluja esteettömään rakentamiseen ja asumiseen sekä liikkumiseen liittyen. Tieto-osiossa on esteettömän ympäristön rakentamiseen käytännönläheisiä ohjeita kuvineen, tietoa lainsäädännöstä sekä tietoa julkaisuista.

 

Leave A Reply