Uusiutuvat energiamuodot

0

9.3.2017 järjestettiin InForME -hankkeen muotoilulla uusiutuvien energiamuotojen -päivä Mustialassa.

Tapahtumasta haluttiin etukäteen monipuolinen puhujien osalta, jolloin saataisiin mahdollisimman monet kiinnostumaan kyseisestä päivästä. Järjestävän ryhmän koko olisi voinut olla suurempikin, mutta tehokkailla opiskelijoilla saatiin onneksi kaikki valmiiksi ajallaan. Hienoa, että saatiin vieraitakin jonkin verran kiinnostumaan, mutta enemmänkin olisi vielä mahtunut!

Päivän puheenaiheina olivat uusiutuvat energiamuodot maa- ja metsätaloudessa, ja esimerkiksi viljelijät kuuluivat pääkohderyhmään, kun mietittiin kutsuttavia vieraita kyseiseen tapahtumaan. Kahvin lomassa päivän puheenvuorot aloitti Mari Eronen Lahden ammattikorkeakoulusta, hän toimii myös InForME-hankkeen asiantuntijana, jolloin hän avasi puheenvuorollansa ensimmäisenä hanketta. Etelä-Suomen ProAgrialta oli Antti Rusanen kertomassa yleisesti biokaasulaitoksista maataloudessa. Maarit Kari ProAgria keskusten liitosta esiintyi hänen jälkeensä, esitellen yleisölle muutoksia investointituissa, kohdistuen uusiutuviin energiamuotoihin.

Seuraavaksi päästiin vähän metsänkin puolelle aiheissa, kun tutkimuskoordinaattori Annakaisa Elo Pajupojista esitteli biohiiltä ja sen mahdollisuuksia. Metsäaihe jatkui, kun seuraavana oli Anne Piispanen, tekninen johtaja Elenia Lämpö Oy:n puolesta puhumassa metsäenergiasta kaukolämmöntuotannossa. Mari Eronen päätti puheenvuorot aiheenaan hevosenlannan polton uudet mahdollisuudet. Aiheissa olimme omasta mielestäni suoriutuneet hyvin, koska heräsi keskustelua sekä kysymyksiä auditoriossa. Muut moduuliin osallistuneet opiskelijat olivat pystyttäneet posteri-näyttelyn aulaan, jossa esiteltiin monenlaisia aiheita uusiutuviin energiamuotoihin liittyen ja opiskelijat esittelivät niitä vieraille.

Lounastauon jälkeen pääsimme vielä kiertokävelyn kautta tutustumaan Mustialassa käytännön toteutuksiin. Kiertokävelyllä näimme hakelämpölaitoksen kokonaisuudessaan ja monen vuoden kokemuksella saatiin siitä tärkeää tietoa. Tutustuimme myös biokaasukoereaktoriin, joka sijaitsikin vanhalla navetalla. Biokaasukoereaktoria pystytään tarkkailemaan myös etänä Hämeenlinnan Visamäestä tietokoneelta. Uuden navetan näimme ikkunan läpi yläkerrasta käsin, oli kuitenkin hieno mahdollisuus nähdä uudenlaista teknologiaa navetassa, esimerkiksi ruuan jakelun yhteydessä. Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä saimme vielä nähdä odotetun lannanlieteseparaattorin esittelyn päivän lopuksi.

Vaikka ilma ei ollut aurinkoinen, muuten päivä oli kuitenkin onnistunut ja siksi iso KIITOS päivään osallistuneille, sekä aurinkoista kevään jatkoa kaikille!

Johanna Venesmäki, 3. vuoden metsätalousinsinööriopiskelija, HAMK
Johanna Venesmäki,
3. vuoden metsätalousinsinööriopiskelija

Johanna Venesmäki, 3. vuoden metsätalousinsinööriopiskelija, Hämeen ammattikorkeakoulu

Leave A Reply