Forssan resurssiviisauden tiekartan päivitystyön alkuaskeleet

0

Työskentelyn alkaessa LUO Net GOES International -hankkeessa opiskelija-assistenttina ensimmäinen tehtäväni oli tutustua hankkeeseen. Hanke on alkanut syksyllä 2019 ja sen on tarkoitus loppua tämän vuoden lopussa. Näin tietoa hankkeesta, sekä kaikesta siinä tapahtunutta oli runsaasti. Onneksi hankkeeseen tutustuminen sujui mallikkaasti, sillä pian alkoivat itsenäiset työt, kun projektin toiset työntekijät alkoivat jäädä ansaituille kesälomille.

Kesän aikana aloitettiin Forssan kaupungin kanssa yhteistyössä tehtävää resurssiviisaustiekartan päivitystyötä. Forssan kaupunki kuuluu Fisu-verkostoon (Finnish sustainable communities), joka on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Fisu-verkostossa on tällä hetkellä 11 kuntaa.

Forssan resurssiviisaustiekartan päivitystyössä otetaan erityiseen huomioon LUO Net GOES International -hankkeessa tehtävää Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekarttatyötä. Yksi LUO Net GOES International-hankkeen tavoitteista on tuoda Kanta-Hämettä entistä selvemmin bio- ja kiertotalouden soveltavan tutkimuksen kärkimaakunnaksi. Kanta-Hämeen tiekartta luo suunnitelman alueen kiertotaloustoiminnasta seuraavan 20 vuoden ajalta, joten nyt on loistava tilaisuus käyttää sitä hyödyksi Forssan oman tiekartan päivittämisessä.

Forssan tiekartta resurssiviisauteen

Alkuperäinen Forssan resurssiviisaustiekartta on julkaistu 2015, ja edellinen päivitystyö on vuodelta 2017.  Tämän kertainen päivitystyö alkoi alkuperäisen tiekartan ja edellisten päivitystöiden kaikkien tietojen ja toimenpiteiden keräämisellä yhteen, jotta niitä olisi helpompi tarkastella ja verrata keskenään. Samaan tapaan kerättiin myös tämänhetkiset indikaattorit, eli miten kyseisten tavoitteiden toteutumista pystytään seuraamaan. Indikaattorit voi olla esimerkiksi päästöjen määrän laskemista, sekä sähköautojen latauspaikkojen määrä. Indikaattorit ovat hyvä pitää tiukasti sidottuina haluttuihin toimenpiteisiin. Esimerkkejä mahdollisista uusista toimenpiteistä, sekä uusista mahdollisista indikaattoreita, esimerkiksi juuri Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekarttatyöskentelyn ajatuksia ja ideoita on otettu huomioon Forssan tiekarttatyöskentelyssä.  Uusien indikaattorien ja toimenpiteiden avulla voi löytää uusia mahdollisuuksia sekä näkökulmia päivitystyöhön, sekä tuleviin työpajoihin.

 

Kiertotaloustiekartta auttaa kuntia ja kaupunkeja vähentämään ilmastopäästöjään kuntien välisen yhteistyön avulla. Sen avulla voidaan myös tunnistaa uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, sekä osallistaa asukkaita toimimaan ruohonjuuritasolla kestävän kehityksen mukaisesti mm. ruokahävikin vähentämisen sekä energiaratkaisujen näkökulmasta. Tiekarttatyön avulla päästään myös asettamaan toiminnalle mitattavat tavoitteetKanta-Hämeen kiertotaloustiekartta, LUO Net GOES International

 

Päivityksen alkutaipaleella tarkoituksena on selvittää mikä on tämänhetkinen nykytilanne, mitä tavoitteita on toteutunut ja mitkä ovat nykyiset lukemat liittyen Fisu-verkoston tavoitteisiin, eli ei-kasvihuonekaasupäästöjä, ei-jätettä, ei-ylikulutusta 2050. Kesän loppuessa hankkeen lähtiessä taas täyteen käyntiin päivitystyön pohjatietojen keräyksen jälkeen tiekartta työskentelyn tarkoituksena on jatkaa työstöä työpajojen avulla.

Kesällä työskentelyn aikana oma käsitykseni kiertotaloudesta on ehdottomasti ehtinyt laajentua hankkeessa työskentelyn aikana. Tiekarttatyöskentelyn yhteydessä on etenkin selventynyt kaupunkien/kuntien mahdolliset kiertotalouden ratkaisut sekä niihin liittyvät ongelmat. Hankkeessa työskentely on tukenut omaa koulutusta, sekä ehdottomasti tuntee oppineensa uusia asioita. Seuraavaa lukuvuotta jatkankin paremmalla tiedolla sekä kasvaneella varmuudella omaan ymmärrykseen sekä taitoihin.

Saara Kinnunen

Saara Kinnunen,
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous
Opiskelija-assistentti, LUO Net GOES International

Leave A Reply