Kesätunnelmia LUO Net GOES International -hankkeessa

0

Työskentely opiskelija-assistenttina LUO Net GOES International -hankkeessa on alkanut hyvissä merkeissä.

 

Opiskelija-assistenttina aloittanut Saara on HAMKin tieto – ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri – koulutuksen opiskelija. Bioinsseiksikin kutsutut opiskelijat valmistuvat bio- ja kiertotalouteen erikoistuneeksi tietotekniikan ammattilaiseksi sekä digitaalisuuden soveltajaksi bio- ja kiertotalouteen.

 

Biotalous -käsitteenä oli itselle suhteellisen rajoittunut ennen koulutuksen aloittamista. On hienoa että hankkeessa työskennellessäni pääsen kirkastamaan entisestään uutta käsitystäni bio- ja kiertotaloudesta, sekä sen solmukohdista eri näkökulmista omaa oppimistani tukien. Hankkeen parissa työskentelyn toivon selventävän lisää bio- ja kiertotalouden mahdollisia tämän hetkisiä tai tulevaisuuden ongelmia joihin pystyn mahdollisesti vaikuttamaan digitaalisuuden ja oman koulutukseni avulla.

LUO Net GOES International -hankkeen tavoitteena on nostaa Kanta-Hämeen biotalous- ja digitaalisen osaamisen profiilia kansainvälisesti sekä tuoda aluetta entistä selvemmin bio- ja kiertotalouden soveltavan tutkimuksen kärkimaakunnaksi. Hankkeen tavoitteista minua kiinnostaa erityisesti Open Bioeconomy Week -tapahtuma sekä Kanta-Hämeen kiertotaloustiekartta. Kanta-Hämeen kiertotaloustiekartta työpaketissa laaditaan Kanta-Hämeen alueen kiertotaloustiekartta ja suunnitelma alueen kiertotaloustoiminnasta seuraavien 20 vuoden aikana. Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat toimintamalleja, joiden avulla yhteiskunnan on mahdollista muuttaa toimintaansa kestävämmäksi.

Tiekartta työskentely vaikuttaa mieleniintoiselta resurssiviisauden tai kiertotalouden työkaluna, ja siihen olenkin päässyt jo hieman tutustumaan myös. Tiekartassa kuvataan aikajana sekä toimenpiteet ja tavoitteet, joiden saavuttaminen mahdollistaa siirtymisen kohti toivottua tulosta esim. vähähiilistä, jätteetöntä sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä toteuttavaa kiertotaloutta.

 

Eteenpäin mennään kesätunnelmissa monipuolisien työtehtävien parissa ja odottaen minkälaisiin haasteisiin pääsee osallistumaan. Jatkossa tulen kirjoittamaan blogiin lisää työtehtävistäni ja siitä miten ne liittyvät rakenteilla olevaan Kanta-Hämeen kiertotaloustiekarttaan ja Forssan resurssiviisaustiekartan päivittämiseen.

 

Saara Kinnunen,
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous
Opiskelija-assistentti, LUO Net GOES International

Leave A Reply