Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta: Kiertotalouden nykytilan kuvaus on julkaistu

0

Luonnonvarojen kestävä käyttö, biotalous ja kiertotalous on määritelty Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategiassa yhdeksi kehittämisen painopisteeksi. Kanta-Hämeessä on paljon osaamista kierto- ja biotaloudessa, valtakunnallisesti johtavia alan yrityksiä, kasvuhakuista yrittäjyyttä ja kansainvälistä kehittämispotentiaalia.

Kiertotalous on talousmalli, jossa kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotaloudessa luonnonvarat pidetään käytössä mahdollisimman pitkään ja niiden käyttö on syklistä, ei lineaarista. Näin materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään kierrossa. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta.

LUO Net GOES International -hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda Kanta-Hämeen alueen kiertotalouden tiekartta, jonka avulla tunnistetaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Tiekartan avulla visioidaan Kanta-Hämeen tulevaisuus kiertotaloudessa seuraavien 20 vuoden ajalle, jossa kuvataan aikajana sekä toimenpiteet ja tavoitteet, joiden saavuttaminen mahdollistaa Kanta-Hämeen alueen siirtymisen kohti vähähiilistä, jätteetöntä sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä toteuttavaa kiertotaloutta.

Ennen varsinaisen tiekarttatyöskentelyn aloittamista määritettiin maakunnan kiertotalouden nykytila. Tässä nykytilan kuvauksessa tarkastellaan Kanta-Hämeen näkökulmasta kierto- ja biotalouden kokonaisuutta, jotta maakunta voisi kohdentua alan johtavaksi maakunnaksi.

Kuvauksessa käsitellään seuraavia asioita:

  • Kiertotalous Kanta-Hämeessä
  • Kanta-Hämeen kiertotalouden ja resurssiviisauden tiekartat
  • Kanta-Hämeen kiertotalouteen liittyvä yritysjakauma
  • Potentiaalisia Kanta-Hämeen kiertotalouden toimialoja
  • Kiertotalouteen liittyvät Kanta-Hämeen tutkimus- ja koulutusverkostot
  • Kanta-Hämeen kiertotalouden SWOT-analyysi

Voit lukea esityksen kokonaisuudessaan täältä.

Riku Mustonen,
Projektiasiantuntija
Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Riku on mukana vastaamassa Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartan rakentamistyöstä sekä osatoteuttajana LUO Net GOES International hankkeessa.

Leave A Reply