LUO Next Step – Uusia askelia

0

LUO – Luonnonvara-alan verkosto kehittyy. Uusia askelia otettiin Luonnonvarakeskus Luken ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) toimijoiden yhteistyöpäivässä maaliskuun lopussa.

Yhteistyö on yksi kehittämisen muoto. Kokoamalla toimijoita yhteen voidaan saada ideat lentoon. Tämä ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Yhteistyön onnistuminen vaatii yhteisten päämäärien löytämistä. Yksi osa tätä prosessia on toimijoiden välinen tapaaminen. Tekniikan kehittyminen on helpottanut keskustelua ja toiminnan rakentamista, mutta ei ole korvannut kasvokkain tutustumista. Tämä mielessä Luken ja HAMKin toimijat kokoontuivat Forssan HAMKin yksikköön yhteistyöpäivän merkeissä. Paikalla oli noin kolmekymmentä toimijaa.

Päivän aluksi kuultiin jo tehdyistä toimista. Oli ilo huomata, kuinka paljon yhteistyötä on tehty ja tehdään. Yhteistä rajapintaa löytyy mm. hankkeista, joista yhtenä esimerkkinä elintarviketeollisuuden sivuvirtojen parempaan hyödyntämiseen keskittyvä tutkimushanke. Myös HAMKin opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt ovat merkittävä yhteistyön muoto. Esitysten jälkeen huomasin ajattelevani, että keskustelu viestinnän tärkeydestä ei vanhene koskaan. Tekniikan kehittyminen on myös lisännyt informaatiotulvaa, ja moni onnistuminen jää huomaamatta, varsinkin jos se ei suoraan liity omaan työhön. On tärkeää muistaa tuoda oma tekeminen näkyväksi monissa eri yhteyksissä ja aina kuin mahdollista.

Tavoitteellisuus ja konkretia ovat myös osa yhteistyön rakentamisen prosessia. Luke – HAMK –yhteistyöpäivässä ideoitiin käytännön toimia, joita voitaisiin nopeasti ja ketterästi viedä käytäntöön. Lista syntyneistä ideoista oli pitkä ja vaihtoehtoja seuraaville askelille löytyy. Pitää vain valita, mihin ensimmäiseksi tartutaan. Tämäkin tehdään yhdessä, sillä osallisuuden kautta päästään parempiin tuloksiin, niin asioiden eteenpäin viemisessä kuin yhteistyön rakentamisessa. Esimerkkeinä syntyneistä ideoista voisi listata kestävän kehityksen koulutuksen Lukelta saamat toimeksiannot ensi vuoden moduuleihin sekä ajatus Lukelaisista kummitutkijoista, jotka voisivat olla mukana HAMKin Mustialan yksikön arjessa.

LUO Next Step –hanke on viime syksystä asti jatkanut LUO – Luonnonvara-alan verkoston rakentamista. Hankkeen tavoitteena on viedä LUO-verkoston toiminta käytäntöön sekä luoda toimintamalli koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyölle. Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä kolmessa eri työpaketissa ja ensimmäisiä kokeiluja on jo saatu alulle. Hanke eteneekin odottavin ja vakain askelin kohti kesää.

Laura Vainio, projektipäällikkö
Laura Vainio, projektipäällikkö

Laura Vainio, projektipäällikkö, Teknologiaosaamisen yksikkö ja Biotalouden tutkimusyksikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu

Leave A Reply