Materiaalikartoituksilla säästöä yrityksille ja ympäristölle

0

Materiaalikartoitus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan kehittämiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Kartoituksessa kartoitetaan kohteessa liikkuvia materiaaleja, eritoten syntyviä sivu- ja jätevirtoja.

Tarkoituksena on tunnistaa tuotanto- ja toimintaprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä samalla myös ympäristöhaittoja. Niille jakeille joita ei voida välttää pyritään löytämään uusia käyttökohteita ja sovelluksia. Parhaimmillaan materiaalikartoitukset edesauttavat säästöjen lisäksi teollisten symbioosien muodostumista. Teollisessa symbioosissa yritykset tai muut toimijat toimivat yhteistyössä tuottaen toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä toistensa ylijäämä- sivu- tai jätevirtoja. Teollinen symbioosi on yksi kiertotalouden keskeisimmistä yritysmuodoista.

Luo Next Step-hankkeen puitteissa on toteutettu materiaalikartoituksia Hämeenlinnan alueen yrityksille. Kartoitukset ovat kiinnostava työkalu myös aluekehityksen näkökulmasta, sillä kartoituksia voi hyödyntää monipuolisesti eri toimialojen yrityksissä. Yrityskeskittymissä tehdyt materiaalikartoitukset tuovat lisätietoa siitä minkälaiset toimijat hyödyttäisivät jo olemassa olevia yrityksiä ja minkälaiselle uudelle toiminnalle olisi mahdollisuuksia juuri esimerkiksi syntyvien sivu- ja jätevirtojen hyödyntämisessä. Motiva on Suomessa aktiivinen toimija materiaalikatselmusten saralla ja Motivan mukaan vuosina 2014–2015 tehtyjen materiaalikatselmusten vuotuinen säästöpotentiaali oli noin miljoona euroa katselmusta kohden (Motiva 2018).

Lähteet:

Motiva. 2018. Ratkaisut > Materiaalitehokkuus > Materiaalikatselmukset. Haettu 14.12.2018 osoitteesta: https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalikatselmukset

Iida Holck, projektityöntekijä, HAMK Bio -tutkimusyksikkö

Leave A Reply