Tutustuminen koodaukseen

0

Ohjelmointikokeilun kohderyhmä oli tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa suorittavat opiskelijat, joilla ei ollut ennestään kokemusta koodauksesta. Ryhmässä oli mukana  myös erityisen tuen opiskelijoita.

Suunnitelman mukaisesti kokeilu oli tarkoitus toteuttaa lähiopetuksena 16.3.2020 ja 18.3.2020 (molempina päivinä neljä tuntia). Mutta sitten tulikin korona ja ja ilmoitus, että kaikki opetuksemme siirtyy 16.3.2020 alkaen etäopetukseksi.

Tästä johtuen tuli aikamoinen kiire miettiä, että miten saisin toteutettua etäopetuksen avulla opetuksen. Päädyin tekemään sen Teamsilla ja siihen yhdistettynä Itslearning– ja Repl.it-verkkopalvelua.

Toteutus ja sisältö

Ensimmäinen haaste oli se, että saatiin kaikki opiskelijat yhtäaikaa Teamsiin. Muutamilla oli haastetta liittymisessä, mutta noin tunnin yrittämisen jälkeen kaikki saatiin mukaan. Ensimmäisenä teimme yhdessä kaikille osallistujille käyttäjätilin Repl.it-palveluun ja aloimme sen jälkeen käymään lävitse sen toimintaa.  Ohjelmointikokeilu tehtiin Python-kielellä eli käytiin sen avulla läpi ohjelmoinnin perusteita. Ensimmäisenä käytiin yleisiä asioita ohjelmoinnista, tulostaminen, muuttujat, tietotyypit, syötteen kysyminen, käyttäjältä, valintarakenteet, toistorakenteet. Tämän jälkeentehtiin harjoituksia omaan tahtiin. Osa opiskelijoista tarvitsi aika paljon ohjausta, joka toteutettiin Teamsin kautta puheen, näytön jakamisen ja chatin avulla.

Palaute ja yhteenveto

Palautteet kerättiin suullisesti ja Webropol-palvelulla.  Palaute oli positiivista ja lähes kaikkien mielestä ensimmäinen koodauskokeilu oli onnistunut. Haasteena koettiin tosiaan se, että kokeilu toteututettiin etänä.

Opettajan kannalta etäopetuksena toteutettu koodauskokeilu oli erittäin opettavainen. En ollut ennen opettanut Teamsin kautta näyttöä jakamalla ja samaan aikaan puhumalla sekä chattia seuraamalla. Asiat piti käydä todella hitaasti ja selkeästi, jotta kaikki pysyivät mukana. Lisäksi isoista käyttäjämäärästä johtuen Teamsissa ja Itslearningissa oli ongelmia toimivuuden kanssa.

Leave A Reply