Merkonomien yleiskatsaus ohjelmointiin

0

Minulle tarjoutui mahdollisuus opettaa ohjelmointia Ammattiopisto Liven merkonomiopiskelijoille osana toiminta digitaalisissa ympäristöissä -kurssia. Aikaa oli paljon: yksi aamupäivä eli 3 x 45 min. Ryhmän aikaisempi ohjelmointiosaaminen vaihteli vasta-alkajista jo hieman harjoitelleisiin.

Päätin aloittaa aamun kertomalla lyhyesti ohjelmoinnin historiasta tämän Yle Oppimisen artikkelin pohjalta. Kattava artikkeli toimi hyvänä johdatuksena ensikertalaisille ja antoi kiinnostavaa, uutta tietoa myös osaavammille.

Tutustuimme lyhyesti visuaaliseen ohjelmointiin ja opiskelijat saivat testata kukin oman tasonsa mukaisia Scratch-harjoituksia. Scratch kiinnosti kaikentasoisia opiskelijoita: vasta-alkajien oli helppo tehdä pelillisiä harjoituksia ja osaajatkin innostuivat kokeilemaan uutta. Monentasoisia harjoituksia oli myös helppo löytää netistä.

Tauon jälkeen kävimme läpi ohjelmoinnin peruskäsitteitä ja tutustuimme repl.itiin. Ohjelmoimme Pythonilla yhdessä yksinkertaisia harjoituksia, ja ajatuksenani oli, että opiskelijat tekisivät joitain Python-kokeiluja itsenäisesti tai pareittain. Tämä onnistui vain harvoilta. Selvästi repl.it-tunnusten luomiseen olisi pitänyt  varata enemmän aikaa, ja moni opiskelijoista olisi tarvinnut henkilökohtaista ohjausta enemmän kuin minun oli mahdollista antaa. Ammattiopisto Live on erityisammattioppilaitos, ja Python on sen verran abstrakti ohjelmointikieli, että puolikas aamupäivä riitti vain harvalle opiskelijalle sen perusperiaatteiden hoksaamiseen. Aamupäivän päätteeksi tutustuimme lyhyesti Turtleen, ja ohjelmoimme erilaisia kuvioita yhdessä.

Keräsin palautteen aamupäivästä keskustellen ryhmän kanssa. Moni opiskelija sanoi ohjelmoinnin olevan vaikeaa ja outoa, mutta vielä useampi piti sitä kiinnostavana, muutama jopa hauskana.  Kaikki Scratchia kokeilleet pitivät sitä helppona juttuna. Seuraavana aamuna yksi opiskelija tuli kouluun oman koneen kanssa ja käytti toisenkin aamupäivän Pythonilla ohjelmoimiseen. Toinen opiskelija, joka oli ollut poissa edellisen aamun, otti Scratchin haltuun ilman ohjausta.

Leave A Reply