Lego-robottien rakentamista ja visuaalista ohjelmointia

0
Ensin piti koota Lego-robotti.

Kokeilu suoritettiin 6.luokkalaisten käsityötunnilla opetussuunnitelman mukaisesti robotiikkaan tutustuen. Tehtäviin käytettiin 8-10 tuntia. Oppilaat muodostivat opettajan määräämät noin 2-3 hengen ryhmät. Oppituntien pyrkimyksenä oli tekemällä oppiminen ja ongelmanratkaisu yhdessä ryhmän sisällä sekä yhteistyö ryhmien välillä eli vertaisoppiminen. Tehtävän tehtyään ryhmä sai edetä omaan tahtiin seuraavaan tehtävään.

Ensimmäinen tehtävä oli koota Lego-robotti ohjeita seuraamalla. Tehtävässä meni noin yksi käsityötunti. Jos ehti, sai aloittaa myös seuraavaa tehtävää, joka alkoi robotin ja iPadin bluetooth-yhteyden luomisella omatoimisesti.

Toinen tehtävä oli tehdä teipillä rata lattiaan ja ohjelmoida robotti kulkemaan sitä pitkin. Tuntien lopuksi pidettiin show, jossa jokainen ryhmä esitteli oman ohjelmointituotoksensa.

Lego-robotin kokoamisen jälkeen piti tehdä rata ja ohjelmoida robotti kulkemaan se.

Kolmas tehtävä oli ideoida robotti tekemään jokin auttamistehtävä. Oppilaat keksivät mielenkiintoisia tehtäviä robotille, kuten siivoava, vesiroisketta lattialta kuivaava tai tavaraa kuljettava robotti.

Oppilaat pitivät ohjelmoinnista ja olivat rohkeita kokeiluissaan.

Tuntien lopuksi oppilaita pyydettiin mielipidettä tehtävistä ja toisten ryhmien tuotoksista. Kaiken kaikkiaan oppilaat työskentelivät ahkerasti ja innokkaasti yhdessä. Ongelmien ilmaantuessa oppilaat pyysivät apua opettajalta tai ryhmiltä, jotka olivat pidemmällä kuin he itse. Oppilaat myös hakivat lisää tietoa rakentamiseen netin valmiista ohjeista.

Leave A Reply