Kesäprojektit 2018

0

HAMKin kesäprojektit pyörähtivät toukokuun lopulla taas käyntiin Riihimäen kampuksella. Osallistujia oli paljon, ja heistä muodostettiin 14 muutaman hengen ryhmää. Projektiaiheet kattavat niin robotiikan, webtekniikat kuin peli- ja sovelluskehityksen, joten jokaiselle löytyi varmasti jotakin, mikä kiinnosti.

Tänä vuonna ei projektien puikoissa nähdä totuttuun tapaan Mika Virolaista, vaan vastuu kurssin onnistumisesta on siirretty kokonaan opiskelijoille. Kesän ohjaajina toimivat Petri Salo, Jannika Vento ja Anton Pennonen. Heidän mukaansa projektityön läpiviennissä keskeistä on monimuotoinen tiimityö, jossa opiskelijat ratkovat itsenäisesti pienryhminä toimeksiantajien tuotekehitysprosesseihin liittyviä haasteita.

Pedagogisena lähtökohtana taas on tutkiva oppiminen. Opiskelija oppii projektin aikana ottamaan huomioon suunnittelutehtäviin liittyviä ulkopuolisia rajoituksia ja vaatimuksia. Tavoitteena on saada projekti täyttämään ainakin minimivaatimuksensa, mielellään enemmän. Maailma ei kuitenkaan lakkaa pyörimästä, vaikka projektia ei saataisi vietyä loppuun asti, oppimiskokemus on kuitenkin tärkein.

Mitä tulee kurssin valitsemiseen, ovat projektista saatavat opintopisteet toimineet päämotivaattorina monen ryhmän jäsenille. Mukaan on lähdetty kuitenkin myös mielenkiinnosta aiheita kohtaan, sillä kesän aikana on mahdollista oppia jotain sellaista, mitä tunneilla ei välttämättä tule käytyä läpi. Lomakauden suomaa luppoaikaa ei myöskään haluta tuhlata peukaloidenpyörittelyyn vaan opiskelijat vaikuttavat kaipaavan jotain mielekästä tekemistä.

Koska kesäprojektiin osallistuu opiskelijoita lähes joka vuosikurssilta, voi ryhmäläisten taitotasoissa olla suuriakin eroja. Osa joutuu opettelemaan uutta enemmän, osalla tuntuu olevan hanskassa jo kaikki projektin kannalta tarpeellinen. Ryhmätyöstä kun on kuitenkin kyse, ei ketään jätetä yksin hakkaamaan päätä seinään.

Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan projektien etenemistä.

Anna Shemeikka, Opiskelija, Tieto- ja viestintätekniikka

Leave A Reply