Joustavaa opinnollistamista sähköautomaatiossa

0

HAMKin sähköautomaatiokoulutuksen opettajat pohtivat työn opinnollistamista helmikuun työpajassa.

Opettajien valmiudet opiskelupolkujen suunnitteluun ovat olleet poikkeuksellisen joustavia ja avoimia. Työn opinnollista on tapahtunut ryhmissä ja yksilöllisesti. Opettajat ovat yhdessä tiimimäisesti työskennellen sopineet käytännöistä ja suhtautuneet joustavasti yksilöllisten vaihtoehtojen toteuttamiseen. Yksimielisesti he kuitenkin toteavat, että osaamisen tavoitteista ei tingitä ja päävastuu opinnollistamisesta on opiskelijalla.

Aikuisopiskelijat ovat toteuttaneet työelämälähtöisiä projekteja yritysten tarpeisiin ja hyöty on ollut molemminpuolinen. Toimintaa kehitetään edelleen ja helmikuun työpajassa pohdittiin opiskelijoiden ohjauksen ja osaamisen arvioinnin monimuotoistamista. Yritysten tarjoamien työelämälähtöisten toteutusten pohdinta toi myös esiin mielenkiintoisia näkökulmia niiden toiminnan kannalta.

Leave A Reply