NOPSA on käynnistynyt

0
HAMK Teknologiaosaaminen on Verkkovirran lisäksi mukana myös NOPSA-hankkeessa, jonka toteutus on nyt saatu täyteen vauhtiin. NOPSA ja Verkkovirta tukevat tekniikan pilottien osalta toisiaan, vaikkakin hankkeiden ydintavoitteet ovat erilaiset.
NOPSA:n täydellinen nimi on Nopea ammatillinen väylä työelämään. Se oikeastaan kertookin, mistä on kysymys. Nopsa-hankkeella haetaan ratkaisua ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen ja työelämään johtavan opintopolun nopeuttamiseen.
NOPSA:n toteuttajaverkoston muodostavat ammattikorkeakoulut CENTRIA, HAMK, SAMK, TAMK, TuAMK sekä ammattiopistot AMISTO, TREDU, TURUN KAUPUNKI, WINNOVA. Hankkeen tuloksena syntyy malleja tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi syntyy AMK-AO-yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liikenteen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimiseen uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäviksi valtakunnallisesti. Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat ammattiin opiskelevat niin ammattiopistoissa kuin ammattikorkeakouluissakin, ammatilliset opettajat ja ohjaajat.
Lisätietoa NOPSA:sta löydät: http://www.hamk.fi/nopsa
Tarkemmin NOPSA:n toimintaan voit seurata blogissa: http://nopsahanke.blogspot.fi/

Leave A Reply