Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija

0

Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija erikoistumiskoulutus on vahvistanut ja laajentanut osallistujiensa osaamista ja antanut heille lisäeväitä käytännön työhönsä. Haastattelimme koulutukseen osallistuneita Heli Vainiota, Tuuli Tuurnaa ja Tiina Hanhista, jotka kertovat tässä blogitekstissä omia kokemuksiaan koulutuksesta.

Erikoistumiskoulutus syventämässä osaamista

Koulutukseen osallistuneet kokivat, että tämän koulutuksen myötä heidän osaamisensa syventyi ja erikoisosaaminen laajeni. ”Koulutus on syventänyt ihan valtavasti sitä jo olemassa olevaa tietoa ja sitten ihan sitä käytännön osaamista on tullut valtavasti lisää. Tärkeimpänä koen, että se on antanu siihen omaan työhön semmosta itsevarmuutta”, Tuuli Tuurna toteaa.

Koulutuksen myötä tuttujen asioiden päälle tuotiin uutta tietoa, käsitteitä ja käytäntöjä. ”Kyllä tää on antanu palliatiivisen hoidon erikoisosaamista mitä ei oo ollut. Sellasta perustietoo on ollut tietenkin, kun on sairaanhoitajataustainen opettaja, mutta tässä tuli ennen kaikkea ne käsitteet tutuksi ja hirveen semmosta syvällistä tietoa”, Tiina Hanhinen pohtii.

Syvällisemmällä tiedolla palliatiivisesta hoidosta on Heli Vainion mukaan suuri merkitys juuri käytännölle: ”Koulutuksessa on avattu laajasti palliatiivisen hoidon eri käsitteitä ja kokonaisuuksia. Itse olen saanut koko ajan koulutuksen rinnalla kehittää palliatiivista hoitoa työssäni palliatiivisen työryhmän sairaanhoitajana, joten tieto on mennyt suoraan käytäntöön. Olemme esim. ottaneet käyttöön ennakoivan hoitosuunnitelman.”

Palliatiivinen hoito tulee tuoda esille

Haastateltavat toivat esille, että palliatiivinen hoito on monesti liian piilossa oleva asia. Tuurna kuvailee: ”Se on pikkusen semmonen ehkä piilossa oleva asia. Kokonaisuutenaankin kuolevan ihmisen hoito. Se ei oo mikään sellanen yleensä esille nostettu asia, vaikka se pitäis nostaa, koska se on sen arvonen. Meillä kaikilla on oikeus hyvään loppuvaiheen hoitoon.”

Hanhinen puolestaan kertoo havainneensa yleisen palliatiivisen hoidon osaamisen puutteen: ”Ei osata kohdata kuolevaa ihmistä eikä omaisia. Hoitajat oli ihan selkeästi kykenemättömiä kohtaamaan omaisia.” Havaintojensa jälkeen Hanhinen oli päättänyt, että asialle pitää jotain tehdä. Aitio paikalla lähihoitajien kouluttajana hän halusi siirtää tätä todella tärkeää tietoa ja osaamista eteenpäin. Myös muut haastateltavat kokivat tiedon jakamisen eteenpäin kollegoille ja käytännön työhön erityisen tärkeänä, jotta aihealuetta voidaan tuoda enemmän esiin.

Toteutus työn ohella

Koulutuksen toteutus verkko-opiskeluna koettiin todella hyväksi käytännöksi työn ohella tapahtuvaan opiskeluun. ”Mulle se (verkko-opiskelu) ainakin sopi tosi hyvin. Mä asun Tampereella niin ne matkatkin ois ollu sinne Hämeenlinnaan aina. Niin tällain se sopi työn ohella. Myös opintojen laajuus oli hyvä työnohella käytäväksi”, Tuurna toteaa.

Etäopiskelu on ollut Vainion mielestä joustavaa ja opiskelu on ollut mahdollista monissa muuttuvissa tilanteissa kuten lasten sairastuessa tai karanteeniin joutuessa. Myös Hanhinen kuvailee etäopiskelun hyviä puolia: ”Mulla on tässä ollut pelkkiä etuja. Tää oli hyvin toteutettu ja mielenkiintosesti myöskin toteutettu. Mä olen kyllä todella tyytyväinen tähän koulutukseen, sisältöön ja toteutukseen, molempiin.”

Koulutuksen katsottiin antavan hyvät eväät suoraan käytännön työhön. Koulutuksen ja työn tekemisen rinnakkaisuus nähtiin ennemminkin positiivisena asiana kuin haasteena. ”Alussa hirvitti osallistua samaan aikaan kehittämisprojektiin ja opiskella, mutta ne ovatkin osoittautuneet erittäin toimivaksi yhdistelmäksi. Koulutus ja palliatiivisen hoidon kehittäminen organisaatiossani ovat kulkeneet koko ajan rinnakkain, mikä onkin erittäin herkullinen tilanne. Kehittämistehtävästä saimme konkreettisen työkalun työhömme minkä perusteella voimme jatkokehittää toimintaamme tarpeen mukaan”, Vainio tiivistää.

Koulutuksen toteutuksen lisäksi osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä ammattitaitoisiin ja ymmärtäväisiin opettajiin, jotka osasivat sovittaa koulutuksen toteutuksen ja työelämän hyvin yhteen. ”Opettajat olivat aivan ihania kyllä!” Hanhinen lisää haastattelun päätteeksi.

Seuraava koulutus

Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija erikoistumiskoulutuksesta järjestetään seuraava toteutus 23.9.2021–19.5.2022. Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2021. Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautumisen löydät täältä.

Leave A Reply