Opiskele työn ohessa – Osaajakoulutukset, korkeakouludiplomit ja erikoistumiskoulutukset syventävät laajasti omaa osaamista

0

Haluaisitko päivittää tai syventää osaamistasi, mutta muutaman opintopisteen kokonaisuus ei tunnu riittävältä, ja uusi tutkinto olisi puolestaan liian raskas? Ammattikorkeakoulujen tarjontaan on tullut viime vuosina erilaisia 30-60 opintopisteen laajuisia opintoja, joissa voi tutustua itselle täysin uuteen alaan tai syventää aikaisempaa osaamista.

HAMKissa tällaisia laajoja, ei-tutkintoon johtavia opintoja ovat esimerkiksi osaajakoulutukset, korkeakouludiplomit ja erikoistumiskoulutukset. Koulutukset sopivat erityisen hyvin jatko- ja lisäkoulutukseksi jo työelämässä oleville, sillä ne voi suorittaa työn ohessa. Lisäksi monet koulutuksista toteutetaan kokonaan verkossa. Mutta mitä eroa koulutuksilla on, ja kuka näihin voi osallistua?

Osaajakoulutuksessa oppii vuodessa alan perustiedot – sopii myös alanvaihtoa harkitseville

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulun perusopinnoista koostuvia opintoja, ja niiden kesto on yleensä yksi vuosi (laajuus 30 opintopistettä). Osaajakoulutus on hyvä vaihtoehto, jos haluaa lisää osaamista tietyltä aihealueelta, mutta ei tarvitse kokonaista uutta tutkintoa. HAMKissa alkavat ensimmäiset osaajakoulutukset ovat Maatalouden perusteiden osaaja ja Kestävän kehityksen osaaja. Maatalouden perusteiden osaaja sopii hyvin esimerkiksi maatalousyrittäjän perheenjäsenelle tai maataloudesta kiinnostuneelle. Kestävän kehityksen osaaja puolestaan sopii jokaiselle, joka on kiinnostunut kestävän kehityksen periaatteista, tavoitteista ja toteutusmalleista, ja haluaa hyödyntää osaamistaan niin työssään kuin vapaa-ajalla.

Osaajakoulutuksiin voi ilmoittautua kuka tahansa opinnoista kiinnostunut; koulutustaustalla, ammatilla tai iällä ei ole väliä. Osaajakoulutukset ovat myös hyvä keino tutustua uuteen alaan, sillä opinnot voi suorittaa työn ohessa. Suoritetuista opintopisteistä on hyötyä, jos haluaa myöhemmin opiskella ammattikorkeakoulussa alan tutkinnon. Opinnot ovat maksullisia (n. 15 €/opintopiste). Osaajakoulutukset kuuluvat avoimen AMKin opintotarjontaan.

Korkeakouludiplomilla uuden osaamisalueen syvempää osaamista

Korkeakouludiplomit ovat ammattikorkeakoulun perusopinnoista koostuvia opintojaksoja, ja ne ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä (kesto noin 2 vuotta). Diplomi on sopiva koulutusmuoto kaikille niille, jotka tarvitsevat työtehtävissään uuden osaamisalueen syvempää osaamista. Jos esimerkiksi omiin työtehtäviin on tullut uudenlaisia vastuualueita, tai tulevaisuudessa haluaa suuntautua tietyntyyppisiin tehtäviin, korkeakouludiplomi on tehokas täsmäkoulutus. Esimerkiksi Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija -koulutuksesta on hyötyä hyvinkin erilaisten alojen ammattilaisille; osaamista voi tarvita niin kaupan myymäläpäällikkö kuin teollisuuden alalla työskentelevä esimieskin. Korkeakouludiplomi-opintojen avulla voi myös kehittää omaa työtään tai saada siihen uudenlaista suuntaa.

Korkeakouludiplomi koostuu neljästä 15 opintopisteen opintokokonaisuudesta eli moduulista. Yksi moduuli suoritetaan lukukauden aikana, ja kaikkien neljän moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija saa todistuksen eli Korkeakouludiplomin. On myös mahdollista opiskella vain muutama moduuli, jos 60 opintopisteen kokonaisuus tuntuu liian työläältä. Opiskelija ei silloin saa Korkeakouludiplomia, vaan ”pelkän” opintosuoritusotteen, joka toki on virallinen todistus tehdyistä opinnoista. Myös korkeakouludiplomit ovat avoimen AMKin opintotarjontaa, ja ovat maksullisia (15 €/opintopiste).

HAMKin tarjonnassa on tällä hetkellä kaksi eri korkeakouludiplomia, molemmat sosiaali- ja terveysalan järjestämiä: Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija sekä Lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva kouluyhteisö. Korkeakouludiplomin voi suorittaa kuka tahansa pohjakoulutuksesta riippumatta, ja opinnot voi tehdä työn ohessa.

Erikoistumiskoulutus syventää ja tukee ammatillista kehittymistä

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon (tai vastaavan osaamisen) suorittaneille, ja opinnot ovat tehokas tapa hankkia alan uusinta osaamista. Erikoistumiskoulutus syventää ja tukee ammatillista kehittymistä, ja opinnot voi suorittaa työn ohessa.  Osa erikoistumiskoulutuksista vastaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja (EQF 7), ja silloin niitä voi olla mahdollista hyväksilukea saman alan YAMK-tutkintoon. Opintojen laajuus on useimmiten 30 opintopistettä, ja erikoistumiskoulutukset toteutetaan aina yhteistyössä jonkun muun ammattikorkeakoulun tai yliopiston kanssa. Erikoistumiskoulutuksiin on erillinen haku, ja opiskelijat valitaan koulutuksen hakuehtojen mukaisesti.

HAMK tarjoaa 14 erilaista erikoistumiskoulutusta. Opinnot ovat lähes aina maksullisia, ja hinta vaihtelee (hintahaarukka 600 € – 1500 €).

Yhteenvetona:

  • Osaajakoulutukset ja korkeakouludiplomit koostuvat ammattikorkeakoulun perusopinnoista, ja ne ovat avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi ilmoittautua opintoihin.
  • Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille (tai vastaavan osaamisen hankkineille). Koulutukseen on erillinen haku ja opiskelijat valitaan hakuehtojen mukaisesti.
  • Kaikki opinnot ovat laajoja kokonaisuuksia (30-60 opintopistettä) ja opinnot kestävät 1-2 vuotta. Korkeakouludiplomista voi opiskella myös yksittäisiä opintokokonaisuuksia eli moduuleja (15 op).
  • Opinnot eivät johda tutkintoon, mutta ne ovat usein hyväksiluettavissa, jos opiskelija pääsee opiskelemaan saman alan tutkintoa ammattikorkeakouluun.
  • Opinnot voi suorittaa työn ohessa
  • Opinnot ovat maksullisia
  • Monet koulutuksista ovat verkkototeutuksia
  • Koulutuksissa voi olla toteutuskohtaisia eroja, eli tutustu aina huolellisesti koulutusten omiin esittelyteksteihin.

Elina Wathén, Markkinointisuunnittelija, HAMK UP – Jatkuva oppiminen

Leave A Reply