Kokemuksia YAMK-opinnoista: ”Työkalupakkiini tuli paljon lisää uusia työkaluja oman johtamiseni tueksi”

0

Haastattelussa Tuula Ahvenniemi, joka suoritti Hämeen ammattikorkeakoulussa Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK sairaanhoitaja) vuosina 2021–2023. Hän valmistui syyskuussa 2023.

Millainen tausta sinulla oli, kun lähdit opiskelemaan?

Olen pitkän linjan terveydenhuollon ammattilainen. Vaikka minulla oli pitkä, yli 30 vuoden esihenkilökokemus taustallani, halusin vielä kouluttautua lisää, päivittää osaamistani ja kehittyä työssäni. Vierivä kivi ei sammaloidu!

Miksi päätit hakea juuri tähän YAMK-tutkintoon?

HAMKin sijainti Suomen kartalla on ideaalinen mistä tahansa päin katsottuna ja kulkuyhteydet kampukselle ovat hyvät. HAMKin pääsykoemenettely herätti myös huomioni ja ehdottoman kiinnostukseni asettaa HAMK toivelistallani ykkösvaihtoehdoksi uutena opinahjona. Minulla oli jo vahva idea olemassa opinnäytetyön aiheesta koskien omaa toimintayksikköäni. Ei muuta kuin tutkimussuunnitelmaa ja motivaatiokirjettä kirjoittamaan!

HAMKin tarjoama Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksen työelämälähtöinen sisältö tuki omia tavoitteitani ja tarpeitani kehittyä ja edetä uralla. ​Koulutuksen sisällössä on huomioitu suomalaisen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutokset ja niiden tuomat tulevaisuuden osaamistarpeet.

​Koulutuksen tavoitteet painottuivat ajankohtaisiin ja tämän ajan tärkeisiin aihealueisiin työelämässä ja sen johtamisosaamisessa (mm. muutoksen ymmärtäminen ja hallinta sosiaali- ja terveysalalla, strateginen johtaminen hyvinvointivaltion rakennemuutoksissa, henkilöstöjohtaminen moniammatillisessa yhteistyössä, talouden johtaminen väestön hyvinvoinnin edistämisessä, palvelujen hallinta muuttuvalla sosiaali- ja terveysalalla, digitaalisuus sekä kansainvälinen toiminta monikulttuurisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä).

Koulutuksen toteutus monimuoto-opiskeluna soveltui elämäntilanteeseeni hyvin. Opintojen suunnittelussa HAMKissa on huomioitu työssäkäyvän aikuisopiskelijan tarpeet. Opintoihin oli yhdistetty monipuolisesti myös verkko-opiskelua. Covid 19-epidemia siirsi lähipäivien opinnot kokonaan Teamsin välityksellä tapahtuvaksi, mutta minulle se oli pelkästään opintojani helpottava asia, joka toi minulle Helsingissä asuvana myös ajallista ja taloudellista säästöä.

Mitä opit tai miten kehityit opintojen aikana?

Sote-alaa koskeva tietotaitoni päivittyi opintojeni aikana. Ymmärrykseni tulevaisuuden johtamisen haasteista laajeni ja konkretisoitui. Työkalupakkiini tuli paljon lisää uusia työkaluja oman johtamiseni tueksi. Myös tutkimus- sekä tiedonhakuosaaminen parantui.

Mikä opiskelussa oli parasta?

Mielestäni opiskelussa HAMKissa oli parasta koko koulutuksen työelämälähtöisyys ja se, että oppimistehtävät ja opinnäytetyön tekeminen oli mahdollista yhdistää omaan työhön ja oman työorganisaation kehittämiseen. Tämän koin erittäin tärkeänä mahdollisuutena ja se oli yksi tärkeimmistä syistä hakeutua Hämeen ammattikorkeakouluun. Myös aikaisemmin hankkimani osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (AHOT-menettelyssä) oli mahdollisuus itse innovoida tehtävän aihe useammassa eri opintojakson tehtävässä.

Oliko opinnot helppo yhteensovittaa muun elämän kanssa?

YAMK-tutkinnon suorittaminen onnistui hyvin työn ohessa. Toki se edellytti työn ja opintojen yhteensovittamista ja määrätietoista vapaa-ajan aikataulutusta. Opinnäytetyötä aloittaessani tein n. 5 kk ajan 80 % työaikaa, joka mahdollisti paremmin keskeytymättömän opinnäyteyön kirjoitusprosessin.

Millainen mielikuva HAMKista jäi opiskelupaikkana?

HAMKista jäi erittäin positiivinen mielikuva laadukkaana opinahjona, ”minun koulunani”, jossa välitetään aidosti opiskelijasta ja opintojen edistymisestä. Voin suositella HAMKia lämpimästi kaikille!

Mitä haluaisit sanoa YAMK-opintoja suunnittelevalle? Kenelle suosittelisit opintoja?

YAMK-tutkinnon suorittaminen onnistuu hyvin myös työn ohessa. Suosittelen YAMK-opintoja kaikille sosiaali- ja terveysalan johtamis- ja kehittämistehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Täältä saat oivat työkalut oman osaamisesi kehittämiseen ja uralla etenemiseen!

Millä tavalla YAMK-opinnot ovat vaikuttaneet urapolkuusi?

YAMK­-tutkinnon suoritettuani minua on pyydetty luennoimaan opinnäytetyöni aiheesta ja tutkimukseni tuloksista jo useampaan otteeseen. Minulta on pyydetty myös tiivistelmää, artikkelia, blogia ja posteria aiheesta. Näitä pyyntöjä tulen vielä toteuttamaan lähitulevaisuudessa!

Sain YAMK-opintojen myöstä pätevyyden ja hakukelpoisuuden tehtäviin, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa. YAMK-tutkinto tarjoaa minulle nyt mahdollisuuden edetä vielä urallani useisiin erilaisiin ja mielenkiintoisiin asiantuntijatehtäviin, joita työpaikkailmoituksia seuraankin nyt aktiivisesti. Vaikka viihdyn nykyisessäkin tehtävässäni, uskon vahvasti, että lähitulevaisuudessa tulen työskentelemään jonkin uuden, mielenkiintoisten asiantuntijatehtävän parissa!

Leave A Reply