”HAMK tarjosi erittäin hyvän pohjan uralla kehittymiselle” – Eeva-Marian polku on kulkenut sairaanhoitajaopiskelijasta terveysalan opettajaksi

0

Eeva-Maria Berggren on valmistunut HAMKista kahteen tutkintoon, viimeisimpänä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -koulutuksesta Sairaanhoitajaksi (YAMK). Hänen mielestään YAMK-tutkinnossa erityisen hyvää on opintojen yhdistäminen opiskelijan omaan työorganisaatioon. Tällöin tutkinto kytkeytyy aidosti työelämään. Tällä hetkellä Eeva-Maria työskentelee HAMKissa terveysalan lehtorina ja kokee, että ammatillisen substanssiosaamisen lisäksi tärkeää on opiskelijan itseluottamuksen vahvistaminen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen kannustaminen.

Kuva esittää tarinan henkilöäOlen valmistunut Hämeen ammattikorkeakoulusta, Forssan yksiköstä sairaanhoitajaksi vuonna 2010. Jo sairaanhoitajaopintojen aikana syntyi polte AMK-opettajana toimimiseen ja olen tätä kohti määrätietoisesti edennyt. Ensin hain HAMKin Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutukseen ja valmistuin sieltä vuonna 2015.

”Opiskelu YAMK -koulutuksessa oli erittäin antoisaa, kannustavaa ja joustavaa ”

Ajatukseeni nopeutetusta YAMK-tutkinnon suorittamisesta suhtauduttiin myönteisesti ja se myös onnistui oikein mallikkaasti. Pidin opintojen toteutustavasta, jossa sai työskennellä sekä itsenäisesti että oman ryhmän kanssa, sekä erityisesti siitä, että opinnot yhdistettiin omaan työorganisaatioon. Tehtävien tekeminen omaan työorganisaatioon jalkautti tutkintoa aidosti työelämään. Esimerkiksi strategisen johtamisen tehtävässä pääsi pureutumaan oman työorganisaation strategiaan ja opinnäytetyö kehitti työorganisaation toimintaa.

YAMK-tutkinnon jälkeen opiskelin kasvatustieteitä sekä ammatillisen opettajan pätevyyden. Koen, että nämä koulutukset täydensivät loistavasti toinen toisiaan ja sain niistä hyvät valmiudet sosiaali- ja terveysalan opettajan tehtäviin. Opiskelun ohella tein samalla sairaanhoitajan töitä ja lähihoitaja-koulutuksen opettajana aloitin vuonna 2019. HAMK kuitenkin oli jättänyt jo merkittävän jäljen sydämeeni ja olenkin erittäin iloinen saadessani itsekin nyt työskennellä HAMKissa, terveysalan lehtorina Forssan kampuksella.

Koen, että HAMK antoi minulle opiskelijana valtavan hyvän opin lisäksi itseluottamusta, varmuutta, tuki ammatillista kasvuani sekä tarjosi erittäin hyvän pohjan uralla kehittymiselle. Tätä saamaani hyvää jaan nyt itse lehtorina eteenpäin.

Leave A Reply