Elämänmakuisia simulaatiocaseja lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opiskeluun

0

Kirjoittajat: sairaanhoitajaopiskelijat Susanna Ellonen, Anna Kröger, Siiri Leppänen, Johanna Martonen, Leena Mörsky ja Katja Rajala 

Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenpoliklinikka ja lastenosasto 3 A päiväsairaaloineen tarjosi projektiryhmällemme antoisan harjoittelupaikan. Kuuden viikon mittaisen harjoittelumme yhteydessä pääsimme ryhmänä toteuttamaan Hämeen ammattikorkeakoulun tilaamaa projektia. Tehtävämme oli tuottaa simulaatiocaseja harjoittelussa kohtaamiemme potilastapausten pohjalta käytettäväksi lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opetuksessa. Samalla pääsimme opettelemaan projektityöskentelyä.

Lasten ja nuorten hoitotyön keskeisiä periaatteita ovat yksilöllisyys, perhekeskeisyys, kasvun ja kehityksen sekä omatoimisuuden tukeminen, turvallisuus, jatkuvuus ja kokonaisvaltaisuus. Näitä periaatteita kunnioittavat myös NOBAB-standardit, jotka turvaavat lasten sairaalahoidon laatua Euroopassa ja myös Suomessa. Standardien mukaan lapsella on mm. oikeus pitää vanhempi tukenaan sairaalassa, myös yöllä. Hänellä on oikeus tulla hoidetuksi lasten osastolla ikäistensä seurassa ja mahdollisuus leikkiin, virkistykseen ja koulunkäyntiin ikänsä ja vointinsa mukaan. Lapsilla ja vanhemmilla on myös oikeus saada tietoa ja osallistua hoitoon ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

Oli mahtavaa huomata, kuinka hienosti NOBAB-standardit toteutuvat Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Henkilökunta on ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta. Osastolla perhekeskeisyys ja lapsen kunnioittaminen näkyvät vahvasti. Jo ensimmäisten viikkojen aikana löysimme hyviä aiheita simulaatiocaseiksi. Projektin työstäminen lähti hyvin käyntiin yhteisten Teams-palaverien ja WhatsApp-ryhmän keskustelujen myötä.

Simulaatio on tehokas ja turvallinen keino harjoitella eri toimenpiteiden tekemistä ja erilaisia tilanteita. Niissä voidaan simuloida eri ikäisten lasten hoitotyötä ja oppia kohtaamaan myös sairaan lapsen vanhemmat. Simulaation ideana on toimia opetustilanteena, joka on suunniteltu muistuttamaan todellista hoitotilannetta. Simulaatio lisää tietämystä, taitoja ja kykyä toimia, kun vastaavanlainen tilanne tulee eteen todellisessa työelämässä. Simulaatiotilanteen pohjana tulee käyttää näyttöön perustuvaa tietoa.

Projektissamme valmistui yhteensä 11 casea käytettäväksi simulaatioissa. Jokainen case pohjautuu todelliseen potilastilanteeseen. Aiheet vaihtelevat infektiopotilaan hoidosta diabeteslapsen ateriainsuliinien arviointiin ja unikoulun toteutukseen osastolla. Vanhempien ohjaamista taas harjoitellaan mm. insuliinipumpun käytön, reuman pistoshoidon ja verensokerin mittaamisen ohjaamiscaseissa. Peritoniittipotilaan nestehoitocasessa pääsee mm. laskemaan PEWS-pisteitä ja lääkelaskuja.

Projektia tehdessämme opimme paljon uutta etsiessämme näyttöön perustuvaa tietoa casen teoriapohjaksi. Tehtävä oli mielenkiintoinen ja samalla harjaannuimme projektityön tekemisen vaiheisiin ja tiimityöskentelyyn.

Toivotamme antoisia oppimishetkiä simulaatioihin!

 

Leave A Reply