Ryhmätyöskentely ja Belbinintiimiroolitesti

0

Olemme tehneet ryhmätöitä jo toisesta kouluviikosta lähtien, eli lähes tulkoon koko tämän koulutiemme alkutaipaleen ajan. Toisella opiskeluviikolla alkoi Diili-toimeksiannot ja täten meidät jaettiin noin neljän hengen ryhmiin. Meidän ryhmään kuuluvat Kerttu, Nora, Heidi ja Rami. Ryhmäämme kutsutaan Kenoherraksi, tämä nimi tulee meidän ryhmäläisten alkukirjaimista.  

Tiistaina opinto-ohjaajamme Anu Virtanen oli puhumassa meille tiimityöskentelystä ja oppimisen reflektoinnista. Kävimme läpi ryhmän merkitystä, ryhmän onnistumisen edellytyksiä, ryhmätyöskentelyn haittoja sekä sitä millainen on toimiva ryhmä. Anu kertoi meille myös tavoitteista ryhmäviestintään, ihanteellisista ryhmätyön tuloksista sekä ryhmänormeista. Ryhmätyöskentely on todella yleistä AMK tutkinnon opinnoissa sekä varmasti muissakin opinnoissa ja työelämässä ja siksi on hyvä käydä läpi sen merkitystä ja edellytyksiä.  

On tyypillistä, että jokaisella on oma roolinsa ryhmässä. Amerikkalaisen Meredith Belbinin mukaan tiimiroolit voidaan jakaa yhdeksään erilaiseen tyyppiin. Tyypit ilmentävät ihmisille ominaisia tapoja toimia ryhmässä. Omaksutut roolit eivät kuitenkaan ole pysyviä vaan jokainen yleensä ilmentää paria, kolmea roolia, jotka vaihtelevat tilanteen ja ryhmän mukaan. Eri tyypit ovat keksijä, tiedustelija, takoja, tekijä, viimeistelijä, arvioija, diplomaatti, kokooja ja asiantuntija.  

Teimme tämän Belbinin tiimiroolitestin ja testin mukaan ryhmässämme on kaksi tekijää, yksi keksijä sekä yksi diplomaatti. Tekijää kuvaillaan vastuuntuntoiseksi, ahkeraksi, käytännölliseksi ja myös realistiseksi. Tekijä tuottaa käytännön toimivat toteutukset, organisoi toimintaa, mutta saattaa hitaasti lämmetä uudelle. Keksijää kuvaillaan luovaksi, mielikuvitukselliseksi ja omaperäiseksi. Hän keksii ratkaisuja vaikeisiin ongelmin, löytää uusia tapoja tehdä asioita, mutta mielellään pohtii yksikseen ja hänelle on annettava tilaa. Diplomaatin kerrotaan olevan hiljainen diplomaatti. Hän kannustaa, tukee, sovittelee, joustaa ja aistii ilmapiirin. Diplomaatti useasti luo kahdenvälisiä suhteita ja saattaa olla huono päättäjä.  

Testiä oli mielenkiintoista tehdä, mutta mielestämme se ei ole täysin realistinen. Esimerkiksi tekijästä sanotaan, että hän saattaa kokea hankaluuksia keksijän  ja toisen tekijän kanssa. Tiimissämme on kuitenkin kaksi tekijää ja yksi keksijä  eikä meillä kenelläkään ole ollut hankaluuksia, päinvastoin! Olemme työskennelleet koko tämän ajan ryhmänä, eikä kenellekään ole muodostunut kahdenvälisiä suhteita. Ryhmätyöskentely on ollut todella mielekästä, antoisaa ja innostavaa. Vaikka testi ei ole täysin realistinen niin on se silti suuntaa antava.  

Uskomme, että hyvä ryhmä rakentuu kun vastuuta jaetaan tasapuolisesti ja kaikkien ideat sekä mielipiteet otetaan huomioon. Me esimerkiksi Diili toimeksiantojen suhteen aloitamme aina sillä, että kaikki kertovat ja kirjaavat omat ideansa ylös yhteiseen tiedostoon. Tämän jälkeen me käymme ideat yhdessä läpi ja teemme työnjakoa. On tärkeää, että ryhmässä pystyy olemaan oma itsensä ja uskaltaa ilmaista omia ajatuksiaan sekä tunteitaan.  

Team Kenoherran TOP 3 ohjetta onnistuneeseen ryhmätyöskentelyyn: 

  1. Jakakaa vastuuta tasaisesti niin, että jokainen tekee jotakin.  
  2. Aikatauluttakaa, sopikaa mihin mennessä työt täytyy olla tehtynä.  
  3. Arvostakaa toisianne, jokaisen idea ja mielipide on yhtä tärkeä.  

Tässä vielä linkki sivustolle mistä pääset lataamaan Belbinin tiimiroolitestin, jos haluat käydä selvittämässä mikä olisi sinun mahdollinen roolisi ryhmässä! https://peda.net/p/Heidi%20R%C3%A4ih%C3%A4/tjvhrr/tjlkts45/b 

Leave A Reply